Стара канализация в Добрич създава проблеми, участъкът ще бъде включен във водния проект

На 17 декември, миналата година, е възникнал за първи път проблем със старата канализация по ул. „Димитър Списаревски” в Добрич.

Стара канализация в Добрич създава проблеми, участъкът ще бъде включен във водния проект

Участъкът е създал проблеми на живеещите там, имало е и наводнени къщи. Водите са отпадни, не минават по тръби и поради тази причина те няма как да бъдат спрени. Проблемното трасе е дълго почти 200 метра и започва от ул. „Цар Петър“, преминава под бул. „Добруджа“ и на кръстовището с ул. „Хан Тервел“ се влива в колектора в стръмната част на ул. „Димитър Списаревски“. 


На брифинг пред журналисти зам.-кметът по Устройство на територията арх. Боян Коларов посочи, че възникналият проблем не е свързан с проекта по водния цикъл. Той обясни, че по време на работата е била установена аварията на въпросната стара канализация. Арх. Коларов посочи, че извършените дейности са били по водопроводната система, а не по канализацията. По думите му най-вероятно под земята, образно казано, има образувани пещери в резултат на проблема и водата се движи свободно под земята. Арх. Коларов заяви, че търсят трайното решение на компрометирания участък. Община Добрич ще включи цялото проблемно трасе в ЛОТ 1 в проекта за водния цикъл, като са предприети необходимите действия.

Изяснено е с изпълнителя, че това не може да води до удължаване на срока за завършване на проекта, нито с превишаване на крайните стойности за изпълнението му. След включване на участъка в ЛОТ 1, той ще бъде изпълнен приоритетно, тъй като аварията в момента възпрепятства и изпълнението на текущите дейности.

Ръководителят на водния цикъл инж. Живко Неделчев обясни защо проблемният участък не е бил включен в проекта при неговото започване. Той припомни, че договорът за безвъзмездна помощ е подписан в края на 2016 година. Дотогава са правени проучвания кои участъци да влязат в проекта за водния цикъл, но проблемът с ул. „Димитър Списаревски” не е стоял на дневен ред. По думите му проблемът с участъка е ескалирал преди месеци и затова не е бил включен в обхвата на проекта.  

Арх. Коларов заяви, че дейностите по проблемния участък трябва да приключат до началото на 2020 година.