Утвърдиха кандидатурата на Георги Петков за кмет на БСП в Добрич

С Решение на Националния съвет на БСП е утвърдена кандидатурата на Георги Петков за кандидат кмет на Добрич.

Утвърдиха кандидатурата на Георги Петков за кмет на БСП в Добрич

Георги Петков е кандидатът на БСП за кмет на Добрич
Георги Петков е роден през 1962 г. в гр. Добрич. Семеен е с две деца.

Средното си образование е завършил в математическа гимназия в гр. Добрич със златен медал. Висшето си образование е завършил във ВМЕИ Варна /Технически университет/.По професия е машинен инженер.

Работил е като директор на Общински център за ТНТМ - гр. Добрич, зам.-генерален директор по търговски и технически въпроси на Младежка фирма "Орион". От 1991 до 2009 г. е бил управляващ съдружник в "Спарг" ООД, от 2010 до 2014 г. е бил Изпълнителен директор на "Индустриалинвест"АД,

Към момента се занимава с частен бизнес - управител на "Грейн Бонд" ЕООД