Арх. Емилия Добрева: Необходимо е бъдещите съветници от БСП да продължат нашите усилия

Това каза общинският съветник от БСП арх. Емилия Добрева на провелата се вчера партийна конференция, във връзка с предстоящите местни избори.

Арх. Емилия Добрева: Необходимо е бъдещите съветници от БСП да продължат нашите усилия

Архитект Добрева представи пред присъстващите отчет за дейността на групата съветници от БСП в Общинския съвет в Добрич.  Тя припомни, че съветниците от социалистическата партия в състава на ОбС са 6 от общо 41, всеки от тях участва в най-малко две комисии. 
„В това съотношение нашите съветници имаха възможност да влияят върху взетите решения”, заяви тя. Преди всяко заседание на Общинския съвет в Добрич групата на БСП се е събирала, за да обсъди докладните записки, да сподели мнения и становища и да изработи обща позиция и поведение в залата. 

 „Мога да кажа, че нямаме безпричинно отсъствие от заседанията, нито от комисиите.  За съжаление по редица важни въпроси силата на мнозинството не се подчиняваше на силата на аргументите. Считам, че групата на БСП не се подаде на отчаяние от факта, че като малцинство не може да спре обслужването на интересите на хора и бизнес, близки до управляващите.  Действията ни бяха продиктувани от желанието да не предадем интересите на данъкоплатците”,заяви Добрева.

По нейните думи общинските съветници от БСП са взимали активно участие в работата на ОбС – Добрич при обсъждането на промени в бюджета на Общината и взимане на решения по „Устройство на територията”. „Пледирахме за  разумни и в интерес на гражданите решения по одобряване и изменение на общите устройствени планове, но за съжаление един от случаите, по които не успяхме да предотвратим прокарването на лобистки интерес беше взетото решение за изменение на плана за имота на кино „Добрич”, който да се отреди за високоетажно жилищно застрояване. Всички наши състоятелни аргументи се сблъскаха с непреодолимата сила на мнозинството, мотивирана единствено от интереса на инвеститора”, заяви арх. Емилия Добрева.  Независимо от взетото решение съветниците от групата на БСП са инициирали становище от съюза и камарата на архитектите в България, които са обжалвали пред областния управител и прокуратурата. 

„Очаквано през последните години от мандата усилията на Общинската администрация се насочиха към реализиране на интегрирания проект за водния цикъл и реконструкция и благоустрояване на градската среда. Като общински съветници подкрепяхме тези усилия, които са в интерес на цялата местна общност, но не ги подкрепяхме безкритично, извършвахме проверки, сигнализирахме за нарушаване на сроковете и качеството на извършените дейности”, каза още тя. 

 По отношение на политиката за привличане на средства от европейските фондове общинските съветници от Българската социалистическа партия в Добрич са подкрепяли всяко кандидатстване на общината с проект, защото според арх. Добрева това е начинът да се компенсира недостига в бюджета на инвестиционни средства и да се подобри средата за живеене.  „Притеснителното тук е, че Администрацията информира Общинския съвет с намеренията си за кандидатстване, но в съответните докладни отсъстват предвидените дейности, както и стойността на  проекта. По тази причина постфактум се налага да взимаме решения за поемане на общински дълг, който нарасна значително през мандата”, каза още тя.  

„Като общински съветници сме подкрепяли всички разумни решения свързани с управлението на общинската собственост, за съжаление сме с впечатлението, че под управление се разбира основно продажба на земя, сгради и ликвидиране на собственост, при това без приоритети, безразборно, или обслужвайки лични интереси”, сподели общинският съветник. По нейните думи не веднъж общинските съветници от групата на БСП са изразявали становището си в залата, че такъв подход е елементарен и е възможност за набавяне на приходи без поглед в бъдещето. 

В доклада беше посочено още, че чрез активните дейности на съветниците по обсъждане на различни варианти се е стигнало до решение за продължаване на  строителството на блок „Добрич” чрез партньорство с потенциален предприемач.

„Специално искам да отбележа активното отношение на нашите общински съветници при решаване на проблема с водоподаването в квартал „Рилци”. Ние подкрепихме справедливия протест на жителите чрез лично участие в протестните дейности, както и чрез огласяване на проблема в медиите. В резултат на това ръководството на ВиК забеляза проблема и се зае с решаването му”, заяви Добрева.

„Конфигурацията на общинския съвет в момента е вредна.  Такава конфигурация обслужва групови и частни интереси, насочва средства в по-малко приоритетните области и изкривява развитието на града. Оценката за нашата работа ще направите вие, но ние бихме искали да кажем, че само БСП е в състояние да промени статуквото, тя е алтернатива на сегашното управление”, каза в заключение арх. Емилия Добрева.