Окръжният съд в Добрич допусна екстрадицията на молдовец, издирван от съдебните власти в Украйна

Окръжният съд в Добрич допусна незабавна екстрадиция на молдовец, издирван от украинските съдебни власти с цел наказателното му преследване по обвинение за грабеж.

Окръжният съд в Добрич допусна екстрадицията на молдовец, издирван от съдебните власти в Украйна

Тричленният съдебен състав прецени, че са налице всички предпоставки по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и международните договори, по които България е страна, за допускане предаването на 24-годишния К.Т. на властите в Украйна.
От приложените по делото документи става ясно, че мъжът, който е украински гражданин, притежаващ и молдовски паспорт, е разследван за грабеж, извършен на 16 януари 2017г. в селище Авангард, Одеска област. 

Според постъпилите данни той е заподозрян за участие в нападение с цел завладяване на чужда собственост, съчетано с насилие, което е опасно за живота и здравето на нападнатото лице, и е извършено от група лица при предварителен заговор.

Още в деня на грабежа мъжът е бил уведомен, че е заподозрян в извършване на престъплението, но само 10 дни по-късно, в хода на започналото досъдебно производство, той е напуснал Украйна с молдовския си паспорт. По тази причина е бил обявен за международно издирване по линия на Интерпол. Задържан е на 18 юли т.г. на ГКПП - Кардам, при влизането му в България. От 22 юли мъжът е с мярка за неотклонение задържане под стража, наложена му от Окръжния съд в Добрич.

В съдебното заседание 24-годишният мъж декларира, че е съгласен да бъде незабавно екстрадиран в Украйна.

Украинските власти са представили гаранция, че той няма да бъде съден за престъпления, различни от посоченото в молбата за екстрадиране. Предоставени са и гаранции, че исканата екстрадиция няма за цел наказване на основания като раса, религия, етническа принадлежност и политически убеждения.  

Окръжният съд прецени, че липсват и основания да се счита, че лицето ще бъде подложено в Република Украйна на насилие, изтезание или на жестоко, нечовешко или унизително наказание, или че не са гарантирани правата му, свързани с наказателното производство и изпълнението на наказанието съгласно изискванията на международното право. 

Предвид изложеното съдебният състав счете, че молбата за екстрадиция на лицето е основателна и следва да бъде уважена. Съдът разпореди мъжът да остане задържан под стража до фактическото му предаване на молещата държава.

Постановеното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.