Д-р Баева: Добрич е една от малкото Общини, успяла да изгради вертикален подемник като услуга в център за деца с увреждания

Вертикален подемник в Дневния център за деца с увреждания в Добрич е част от дейностите, направени чрез проект „За моето бъдеще“ по Оперативната програма „Региони в растеж“.

Д-р Баева: Добрич е една от малкото Общини, успяла да изгради вертикален подемник като услуга в център за деца с увреждания

На пресконференция зам.-кметът по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева посочи, че възможностите за достъп на деца с увреждания са разширени благодарение на изградения вертикален подемник. 
Пореден успешен проект реализира Община град Добрич


“Това страшно много улеснява децата. Вертикалният подемник отива до всичките три етажа, където се помещават различните зали с оборудване, съгласно индивидуалните потребности на децата”, посочи зам.-кметът. 

Д-р Баева беше категорична, че Добрич е една от малкото Общини, успяла да изгради вертикален подемник като услуга в център за деца с увреждания.

По проекта още е извършен ремонт на материалната база, включително прилежащо дворно пространство, закупено е обзавеждане и оборудване за Дневния център за деца с увреждания.

Целта е да се разшири дейността му и да се включат дейности от Център за социална рехабилитация и интеграция с цел подобряване и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, съгласно aкуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България.