Свободни работни места в Добрич на 28 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 28 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати

Зареждач, материали и полуфабрикати

Гладач

Директор, предприятие

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Ветеринарен лекар, лабораторен

Директор, предприятие

Ветеринарен техник (фелдшер)

Медицинска сестра

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Счетоводител

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Директор, музей/галерия

Графичен дизайнер

Ръководител, компютърен кабинет

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Лекар

Старши учител, практическо обучение

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Логопед

Логопед

Учител, детска градина

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Възпитател

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази

Учител, теоретично обучение

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Старши възпитател

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Логопед

Учител, практическо обучение

Технолог, облекло

Психолог, училищен

Психолог, училищен

Педагогически съветник

Психолог, училищен

Психолог, училищен

Психолог, училищен

Младши експерт

Старши специалист

Администратор, хотел

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Механик, промишлено оборудване

Общ работник

Производител, обувки (ръчно)

Животновъд

Общ работник

Шивач, мъжко/дамско облекло

Чистач, производствени помещения

Чистач/ Хигиенист

Мияч, съдове (ръчно)

Общ работник, промишлеността

Чистач/ Хигиенист

Общ работник, промишлеността

Машинен оператор, обувно производство

Работник, зареждане на рафтове

Огняр

Пекар

Машинист, пътно-строителни машини

Машинен оператор, пералня/перачница

Работник, строителството

Пакетировач

Работник, поддръжка на пътища

Работник, сезонен

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

Цепач

Крояч, текстил

Общ работник

Камериер/камериерка

Пекар

Месач

Общ работник

Камериер/камериерка, хотел

Барман

Помощник-възпитател

Машинист, еднокофов багер

Огняр

Огняр

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

Шлосер

Машинен оператор, металообработващи машини

Водач, селскостопански машини

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Контрольор, качество

Гладач

Крояч, обувни изделия

Шивач, обувки

Шивач, обувки

Шивач

Птицевъд

Животновъд

Касиер

Помощник-възпитател

Шофьор, тежкотоварен автомобил

Обслужващ, магазин

Касиер

Обслужващ, магазин

Продавач, хранителни продукти

Банков служител, касиер/ Касиер, банка

Барман

Сервитьор

Готвач

Готвач

Сервитьор

Готвач

Рецепционист

Готвач

Сладкар

Работник, сладкарско производство

Координатор

Шивач, обувки

Сервитьор

Монтьор, оловни акумулатори

Оператор, производство на акумулатори

Монтажник, изделия от дърво

Крояч, текстил

Продавач-консултант

Сервитьор

Сервитьор

Камериер/камериерка

Мелач, суровини и полуфабрикати

Филиал Балчик

Склададжия

Камериер/камериерка

Гладач

Шивач

Крояч, платна

Оператор, селскостопански машини

Електротехник, промишлено предприятие

Технолог, облекло

Организатор, производство

Филиал Крушари

Учител, ресурсен

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет