Свободни работни места в Добрич на 19 август

Свободни работни места в Добрич на 19 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати30


Зареждач, материали и полуфабрикати6


ГладачБез образование,Основно5


Чистач/ ХигиенистБез образование,Основно1


Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Биология и биохимия (Бакалавър,магистър-Биология и химия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ,АЕ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, пр1


Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история)1


Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)1


Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)1


Лекар, Образование - Висше / Медицина6


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география)1


Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител)1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър,магистър-ПНУП)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Български език и литература/ Българска филология/ История)1


Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ)1


Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУПЧЕ)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етАП, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)1


Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи2


Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или про1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)1


Животновъд, Образование - Начално,Основно2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно4


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно2


Работник, зареждане на рафтове, Образование - Основно8


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно5


Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование5


Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование8


Пакетировач, Образование - Основно,Начално1


Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно5


Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5


Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10


Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1


Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии5


Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии8


Медицинска сестра, Образование - Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра)1


Общ работник, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно1


Пазач-портиер, Образование - Средно2


Работник, поддръжка на сгради, Образование - Средно1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)1


Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )1


Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)1


Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)2


Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)3


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)1


Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи3


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч)3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)10


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно1


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)2


Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно4


Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно1


Касиер, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно5


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1


Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10


Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)10


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)1


Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)4


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия4


Шофьор, куриер, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги4


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно1


Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг15


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг9


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии2


Филиал Балчик


Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно1


Гладач, Образование - Начално,Основно3


Крояч, платна, Образование - Начално,Основно5


Шивач, Образование - Начално,Основно5


Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")1


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)1


Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+