Свободни работни места в Добрич на 19 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати30

Зареждач, материали и полуфабрикати6

ГладачБез образование,Основно5

Чистач/ ХигиенистБез образование,Основно1

Директор, предприятие, Образование - Висше (Магистър, Технически науки)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Биология и биохимия (Бакалавър,магистър-Биология и химия)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (БЕЛ,АЕ)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, пр1

Директор, предприятие, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър)1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / История и археология (история)1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Математика (учител по математика и ИТ)1

Лекар, Образование - Висше / Медицина6

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Науки за земята (география)1

Възпитател, Образование - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител)1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Бакалавър,магистър-ПНУП)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Български език и литература/ Българска филология/ История)1

Старши възпитател, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.)1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУП,НУПИТ,НУПЧЕ)1

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (НУПЧЕ)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етАП, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)1

Технолог, облекло, Образование - Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи2

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Философия и етика (Философия)1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или про1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)1

Животновъд, Образование - Начално,Основно2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно4

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно2

Работник, зареждане на рафтове, Образование - Основно8

Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно5

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно,Без образование5

Работник, строителството, Образование - Основно,Без образование8

Пакетировач, Образование - Основно,Начално1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Средно5

Крояч, текстил, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи5

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10

Общ работник, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии8

Медицинска сестра, Образование - Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра)1

Общ работник, Образование - Средно1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно1

Пазач-портиер, Образование - Средно2

Работник, поддръжка на сгради, Образование - Средно1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)3

Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)2

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи3

Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (крояч)3

Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)10

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно4

Оператор, сигурност, Образование - Средно / Сигурност,Основно,Средно1

Касиер, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно2

Обслужващ, магазин, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно5

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно2

Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг4

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)10

Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)1

Пекар, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно,Основно1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)4

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия4

Шофьор, куриер, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги4

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно2

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг15

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг10

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии2

Филиал Балчик

Склададжия, Образование - Висше (Икономика ),Средно1

Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно1

Гладач, Образование - Начално,Основно3

Крояч, платна, Образование - Начално,Основно5

Шивач, Образование - Начално,Основно5

Оператор, селскостопански машини, Образование - Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1