По-малко вредни емисии, по-бързо придвижване и интелигентна транспортна схема предвижда проект на Община Добрич

Интервю на Добрич онлайн с директора на Дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове“ към Община Добрич Петър Енев по въпроси, свързани с проекта „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“.

По-малко вредни емисии, по-бързо придвижване и интелигентна транспортна схема предвижда проект на Община Добрич

От колко време Община Добрич работи върху проекта за интегрирана система на градския транспорт и на какъв етап е проектът?
Община Добрич работи от няколко месеца по проекта „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“. В неговото изготвяне участват редица специалисти, а самият проект се състои от около 300 страници. Предстои неговото депозиране за одобрение от Управляващия орган на Оперативната програма „Региони в растеж“.  

Изключително сложен проект, както за изготвяне, така и за изпълнение. Какви са неговите основни цели?

Целта на проекта е повишаване на средната скорост на движение по пътните артерии на центъра и широкия градски център и бързо преминаване на кръстовищата. Ефектът, който търсим, е да се намали вредата от изгорелите вредни газове. Както знаете, денивелацията на град Добрич е от 700-800 метра и вредните емисии се съсредоточават в ниската част на града, където е градският център – обществените сгради и търговските обекти. Ще бъдат ремонтирани светофарите, бул. „Добричка епопея“, ще се ремонтират и някои от спирките, ще се подмени светофарната уредба.

Какво е състоянието на градския транспорт на Добрич в момента и кои са най-големите му слабости?

В момента градският транспорт и неговият контрол са сведени единствено до оперативна информация на фирмите, обслужващи обществения транспорт, която те подават към общината. Това е свързано с един тежък документооборот. Регулирането на светофарната система се извършва на база на изграденото преди около 40 години – морално остаряла, енергоемка и неотговаряща на увеличения поток от автомобили, въпреки че населението е намаляло. Всичко това налага търсенето на комбинирано решение, което да бъде съчетание на контрол и улесняване на трафика.

Каква е бюджетната рамка, с която трябва да се съобразявате?

Бюджетът е лимитиран, но ние сме се постарали да постигнем сходен ефект, който постигат съседни на Добрич градове с доста повече средства. Разбира се, това няма да се отрази на начина на работа на самата система и качеството на вложените материали. Запознали сме се с работата на подобни системи не само на съседните на Добрич градове, но и на сходни по трафик, брой на населението и интензитет на трафика  градове в Европа.  Идеята ни е всеки инвестиран лев да доведе до едно ново, качествено състояние на транспортната услуга и на самото придвижване на гражданите. Проектът е с общ бюджет от около 7 милиона лева. 

Кои са основните компоненти на проекта?

Проектът е изработен в няколко основни посоки – интелигентна транспортна система, която да регулира по нов начин трафика в града през единен команден център, който ще бъде разположен близо до Стоматологията;  облагородяване на спирките в града; изграждане на велоалеи; обновяване на съпътстващата инфраструктура – цялостен ремонт на булевард  „Добричка епопея“ като значима транспортна артерия, свързваща южната и северната вътрешноградска транспортна тангента. Той е и единственият булевард, който изобщо не е бил ремонтиран през последните 30-40 години. Проектът предвижда на всяка от 30-те предвидени за ремонт спирки да бъде изградено и електронно табло с информация за времето за изчакване и направленията на автомобилите на градския транспорт. Новата светофарна уредба ще осигурява и т.нар. зелена вълна по определени маршрути, които ще бъдат определени не само според натовареността на кръстовищата, но и според сезона. Поне 16-18 месеца ще са необходими, за да заработи цялата тази схема и да се развие нейният пълен потенциал. Времето е необходимо, за да се направи анализ от сървъра. В рамките на проекта предвиждаме и създаване на интернет платфома, чрез която всеки в реално време ще може да следи движението на обществения транспорт, колко време е необходимо да изчака и информация за маршрутите в рамките на град Добрич. 

Проектът предвижда ли и закупуване на нови автомобили за нуждите на обществения транспорт?

Да, една от мерките, свързана с интелигентната транспортна система, е именно закупуването на четири електробуса, заедно с цялата придружаваща техника за тяхното обслужване – зарядни станции в гаража и междинни по маршрутите им. Това е още една  стъпка към целта за облекчаване на  вредните емисии. Електробусите ще бъдат собственост на търговско дружество на общината и то ще ги експлоатира и ще предлага услугата. 

Какви са прогнозите Ви, кога проектът ще започне да се реализира на територията на Добрич?

Ако управляващият орган прецени, че цялата събрана информация от нас, е достатъчна и готова, проектът ще стартира вероятно в края на тази или началото на следващата година.  Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Предвид състоянието на булевард „Добричка епопея“ всички усилия ще бъдат насочени към неговото възстановяване като първа стъпка. За целта ние вече сме провели процедура, съгласно ЗОП, за да сме готови. Разбира се, договорът е подготвен под условие, че бъдат отпуснати европейските средства по проекта. Ако нещата се развият благоприятно, някои операции биха могли да започнат още през зимата. Ще мине време, докато всичко по проекта бъде изградено и системата  заработи, но крайният резултат ще бъде от огромна полза за всички жители и гости на град Добрич.