Окръжната прокуратура в Добрич подкрепи номинацията на Иван Гешев за главен прокурор

Прокурори, следователи и служители от Окръжната прокуратура в Добрич подкрепят номинацията на Иван Гешев за главен прокурор на България

Окръжната прокуратура в Добрич подкрепи номинацията на Иван Гешев за главен прокурор

В писмо, адресирано до Висшия съдебен съвет пише: 
“На 24 октомври 2019 г. ви предстои да вземете важно решение – да изберете главен прокурор на Република България.

На 22 юли 2019 г. Прокурорската колегия на ВСС издигна кандидатурата на г-н Иван Гешев – един от заместниците на главния прокурор на Република България.

Ние, прокурорите, следователите и служителите при Окръжна прокуратура – Добрич, и районните прокуратури от съдебния район, преценявайки професионалните качества на г-н Гешев, неговото желание и воля за утвърждаване на законността, дългогодишния му опит като магистрат – следовател и прокурор, както и кандидатурата му, която изцяло отговаря на изискванията, посочени в чл.170, ал.5 от Закона за съдебната власт, изразяваме своята подкрепа за избора му за главен прокурор на Република България.

Считаме, че издигнатата кандидатура на г-н Иван Гешев е правилният избор като прокурор от кариерата, който познава системата отвътре и за който може да се твърди, че ще се ползва с доверието на колегите си.

При своя избор не следва да се поддавате на политически или друг външен натиск, а правилно да приложите разпоредбите на Конституцията и Закона за съдебната власт”

Изслушването на Иван Гешев във Висшия съдебен съвет трябва да се проведе на 24 октомври, когато членовете на съвета ще гласуват.