Молби за напускане са подали шест сестри от Първо вътрешно отделение на МБАЛ - Добрич

Шест медицински сестри от Първо вътрешно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич са подали молби за напускане

Молби за напускане са подали шест сестри от Първо вътрешно отделение на МБАЛ - Добрич

Изпълнителният директор на МБАЛ - Добрич д-р Светозар Байчев коментира за Добрич Онлайн, че не знае каква е причината. Той уточни, че през следващата седмица предстои среща със сестрите от Първо вътрешно отделение, подали молби  за напускане.