Библиотеки с книги за четене и занимание с наслада, дариха дамите от Инър Уийл Клуб Добрич

Библиотечни шкафове с книги за малки и пораснали деца, дариха дамите от Инър
Уийл Клуб Добрич.

Библиотеки с книги за четене и занимание с наслада, дариха дамите от Инър Уийл Клуб Добрич

Шкафовете са монтирани в Детско отделение и АГ отделение на МБАЛ Добрич. 
Идеята е библиотеката да се поддържа с нови попълнения периодично, а събирането на книги продължава като постоянна инициатива на клуба. Всеки може да дари или замени книга от Инър Уийл Библиотеките.

Инициативата е в подкрепа на Националния проект на Инър Уийл Дистрикт 248 България - „ЧЕТИ ДАРИ“.

Сами ние постигаме малко - ЗАЕДНО МОЖЕМ да постигнем повече-, това е веруюто на дамите от Инър Уийл Клуб Добрич!

Инър Уийл е една от най-големите доброволчески организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. 

В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.