Ветроенергиен парк село Спасово, инвестират 483.72 милиона лева

Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите е издаден сертификат за клас А инвестиция на „СРС – България” ООД град Плевен за инвестиционен проект „Ветроенергиен парк село Спасово”.

Инвестиционният проект е свързан с изграждане и експлоатиране на ветроенергиен парк с основно предназначение производство на електрическа енергия от 60 ветрогенератора с капацитет около 150 – 180 мега вата в землищата на селата Стамболийски, Сърнено и Сираково.

В рамките на 3 години за неговото реализиране ще бъдат вложени 483.72 милиона лева, като през 2010 г. сумата е 6.51 млн., през 2011 ше се вложат 292.61 млн., а през 2012 г. – 186.03 млн.
Окончателното завършване на проекта е през 2011 г., като с това ще се осъществи най-голямата инвестиция на територията на Община Генерал Тошево.