В сряда започва принудителното умъртвяване на прасетата в област Добрич

От днес започва изпълнението на заповедта на областния управител Красимир Кирилов и министъра на земеделието Десислава Танева във връзка с ограничаването на болестта Африканска чума по свинете.

В сряда започва принудителното умъртвяване на прасетата в област Добрич

В заповедта беше разписано до 5 август всички прасетата, отглеждани в стопанства от тип „заден двор” в област Добрич да бъдат заклани, а месото прибрано за лична консумация. 
Днес два екипа ще обиколят стопанствата, в които се отглеждат свине. На собствениците, които не са спазили указанията ще бъдат написани предписания и актове за възбрана на движение на животните. Те ще бъдат уведомени писмено, че разполагат с 48 часа да умъртвят прасетата, след изтичането на срока, ако мерките не са изпълнени, прасетата ще бъдат убити и загробени на определените площадки.

Днес екипите ще тръгнат от бившето летище в Добрич, понеже е получен сигнал, че там незаконно се отглеждат 30 прасета. Всеки от екипите ще проверява по 12 – 13 населени места на ден. 

В сряда ще започне принудителното унищожаване на прасетата, отглеждани в стопанства от типа „заден двор”. Животните ще бъдат загробвани на определените от Общините места, а на стопаните ще бъдат наложени глоби.