50 обекта включва капиталовата програма на Община Тервел, работата по 17 от тях вече приключи

Капиталовата програма на Община Тервел за 2019 г. възлиза на 3 200 хил.лв. Сумата е предназначена за ремонт на общо 50 обекта на публичната инфраструктура.

50 обекта включва капиталовата програма на Община Тервел, работата по 17 от тях вече приключи

В тази сума не са включени проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони и Проект “Красива България“. Те са общо четири , като единият от тях , за рехабилитация на улици, вече е изпълнен.Останалите три са в процес на изпълнение.
От предвидените за ремонт 50 обекта, към 31 юли изцяло е приключила работата по 17 обекта. Други 9 обекта са със сключени договори за изпълнение, като по част от тях се работи. Има и 7 обекта, за които договарянето не е приключило. Единадесет са обектите, които са нискобюджетни и разположени в отдалечени села. След двукратно обявяване на обществени поръчки, за тях не са подадени оферти. Работата по тези обекти ще продължи до края на годината. Приоритет са сградите на образователната инфраструктура и тези, в които ще бъдат разположени избирателни секции.

Към момента е приключил ремонтът на кметството в с. Балик, измазана и боядисана е залата на кметството и е извършен ремонт на фасадата, изградено е малко кметство в с. Бонево с едно помещение от модулни панели, доставени са тематични кътове за игра на деца във всички детски градини с по една група в селата на общината, закупени са детски креватчета за детската ясла в гр.Тервел, реконструирана е автоспирката в с.Ангеларий, която е превърната в затворено отопляемо помещение, изградена е детска площадка в с. Орляк, която се намира в двора на читалището като към нея са монтирани няколко съоръжения за игра на деца, люлки, пейки и кошчета. Извършен е ремонт на сватбения салон в с. Безмер. Ремонтните дейности на ДГ “Първи юни“ в гр.Тервел и ДГ „Слънчице„ в с.Орляк са завършени.За тези две детски градини се предвижда и текущ ремонт, който в ДГ “Първи юни“ вече се изпълнява от работници, наети по програми за заетост от Община Тервел, а за детската градина в с.Орляк текущият ремонт ще бъде задача на обучаващите се по общинския проект за интегрирани мерки за заетост. Изпълнени са още договорите за доставка на бродировъчна машина за читалището, за доставка на оборудване на новоизградения през миналата година обреден дом в гробищния парк в гр. Тервел. Сред изпълнените обекти е и основен ремонт на улица „Първа“ в с. Попгруево и основен ремонт на улица „Първа“ в с.Безмер. Приключени са строителните работи на новоизграждащата се църква в с.Нова Камена. Предстои монтажа на иконостаса, който се изпълнява с дарения от граждани и фирми.

В процес на изпълнение са ремонтните дейности по клуба в с. Зърнево , по изграждането на параклиса в с. Коларци, клуба в с. Главанци. Сключени са договори за изпълнение за основен ремонт на ул. “Хан Аспарух“ в гр. Тервел , за изкуствени неравности за ограничаване на движението по републикански пътища в селата на общината, за благоустрояване на спортна площадка в СУ“Йордан Йовков“ в гр.Тервел.Работи се по ограждане на гробищните паркове в общината.Сключен е и договор за текущ ремонт на по една улица в селата Орляк, Кочмар, Кладенци, Ангеларий и Полк.Савово.

Срокът за изпълнение на всички обекти е до 31 .12.2019 г., като в случай , че има обективни причини за неизпълнение (напр. липса на участници в обществените поръчки и пр.), изпълнението може да бъде отсрочено за следващата година.