Туристическа карта с културни обекти и забележителности издаде Община Добрич

Туристическата карта е с обозначения и включва културни обекти, исторически забележителности, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, спортни съоръжения, места за отдих, здравни и лечебни заведения, транспортни възли и друга полезна информация.

Туристическа карта с културни обекти и забележителности издаде Община Добрич

Включени са Художествена галерия, Регионална библиотека „Дора Габе“, Драматичен театър „Йордан Йовков“, Регионалният исторически музей, АЕМО „Старият Добрич“; Етнографска къща и др. Картата има QR код, който води към сайта на Община Добрич, съдържаш подробна информация за забележителностите.
Тя е разработена в изпълнение на Програмата за развитие на Община Добрич за 2019 г. Тиражът е 8 000 броя и предстои нейното разпространение в местата за настаняване с цел  туристите да получат информация за местните културни и исторически обекти.