52-ма души се трудят и обучават по проект на Община Тервел за заетост на малцинствени групи

Проектът “Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“ включва 16 дейности.

52-ма души се трудят и обучават по проект на Община Тервел за заетост на малцинствени групи

Работата по една от тях е започнала. Тя е свързана с професионална квалификация и заетост, съобщиха от местната администрация. Общо 52-ма души от селата Орляк, Каблешково и от град Тервел са включени в професионални обучения за помощник в строителството, озеленител и здравен асистент. За жителите на селата е осигурен ежедневен транспорт до града. Те преминават часове по теоретична подготовка и практика в общински обекти, а наставници от Община Тервел контролират работата на наетите лица. В рамките на проекта обучаемите получават месечно възнаграждение, равняващо се на 90% от минималната работна заплата. Заетостта им, включително теория и практика, е седем часа дневно.  

Една от първите практически задачи на работна група от седем души, с наставник строителен техник Янка Димитрова, е била изработването на ограда на Музея в Тервел. От общинското ръководство са решили да с оградата да се подходи по прагматичен начин. Така са решили два проблема, този с липсваща ограда и съхранението на каменни отломки, намерени при археологическите разкопки на базиликата в Палматис.


Каменните отломки са основна част от материал за бъдеща реставрация на сградата. Те се ползват в автентичния си вид, без каквито и да е допълнителни обработки.

За тях заварчикът Али Юмер, от звено „Чистота“ на Община Тервел, е изработил 150 метални габиони. Една част от работниците, които се обучават по проекта, са нареждали каменните отломки в габионите, като по този начин са формирали оградата на музея.

От местната администрация посочват, че при осигуряване на финансиране от общината по проект за реставрация на базиликата, каменните късове ще бъдат върнати в крепостта, а мястото им в габионите ще бъде заето от закупени инертни материали.

Работните групи се грижат още за детски площадки и зелени площи в общината. Предвижда се и да облагородят двора на новата църква в село Нова Камена, чието освещаване ще бъде на 8 септември от Митрополит Амвросий.

Обучението на работниците по проекта ще продължи до 13 декември. След като се обучат, част от тях ще бъдат включени в седеммесечна програма за субсидирана заетост – отново в рамките на този проект за интегрирани мерки.

Дейностите, които са свързани с образование на деца по проекта, ще започнат през месец септември.

Обучението и заетостта по проекта се финансират със средства по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси  2014-2020 г.“. Асоцииран партньор е Агенцията по заетостта, съдействие оказват и експерти от Дирекцията “Бюро по труда“ в Тервел.