46 ще са маломерните паралелки с не по-малко от 10 деца в училищата в община Добричка

През новата учебна 2019/2020 година в 13-е училища на територията на община Добричка ще бъдат сформирани 46 маломерни паралелки - самостоятелни и слети, с не по-малко от 10 ученици.

46 ще са маломерните паралелки с не по-малко от 10 деца в училищата в община Добричка

Това стана ясно на провело се редовно заседание на Добрички общински съвет.
Общинските съветници дадоха съгласието си за формирането на самостоятелни и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици , за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на училищата в Община Добричка извън определените по стандарт за ученик за бюджетната 2019 година. 

През учебната 2019-2020 година ще бъдат сформирани 46 маломерни паралелки, от които 27 – самостоятелни и 19 слети. Най-много маломерни паралелки с не по-малко от 10 деца ще има  в Обединено училище „Добри Войников” в с. Победа като всички са самостоятелни с по 12 – 17 ученици. 

Докладната записка с предложението за гласуване на маломерни паралелки бе на кмета инж. Тошко Петков. Тя е във връзка с постъпили в общинската администрация искания от директорите за създаване на такива паралелки заради намаляващия брой на децата и учениците. За сформирането на паралелките има положително становище и на началника на Регионалното управление на образованието в Добрич.