Свободни работни места в Добрич на 23 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 23 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати     7

Зареждач, материали и полуфабрикати     30

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина      1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)       1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки      1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)      1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)      1

Ръководител, компютърен кабинет, Образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)      1

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието      1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)      1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)      1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)      1

Главен експерт, Образование - Висше / Право      1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация      1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)      1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)      1

Животновъд, Образование - Начално,Основно      2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      1

Домашна помощница, Образование - Основно      1

Чистач, производствени помещения, Образование - Основно      2

Общ работник, промишлеността, Образование - Основно      4

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно      1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )      1

Пекар, Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)      1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )      5      

Опаковач, Образование - Основно,Без образование,Начално      4

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално      3

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално      13

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално      4

Гладач, Образование - Основно,Начално      5

Пакетировач, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности      2

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности      10

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство      4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално      4

Пекар, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии      5

Месач, Образование - Основно,Средно / Хранителни технологии      8

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии      1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)      1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)      1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)      1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)      5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)      1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)      2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно      1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)      2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно      2

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      10

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      5

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно      2

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)      2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно      4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)      3

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)      5

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно      1

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно      3

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно      1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно      1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)      5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно      1

Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно      13

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно      5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      10

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      10

Координатор, Образование - Средно,Висше      1

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия      5

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      5

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги      1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно      1

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      10

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      9

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии      2

Филиал Балчик

Крояч, платна, Образование - Основно      5

Шивач, Образование - Основно      5

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно      3

Гладач, Образование - Основно      4

Склададжия, Образование - Средно      1

Технолог, облекло, Образование - Средно      1

Организатор, производство, Образование - Средно      1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1