Свободни работни места в Добрич на 22 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 22 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати       30

Зареждач, материали и полуфабрикати       7

Ветеринарен техник (фелдшер), образование - Висше / Ветеринарна медицина       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, образование - Висше / Ветеринарна медицина       1

Счетоводител, образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)       1

Графичен дизайнер, образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)       1

Ръководител, компютърен кабинет, образование - Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика)       1

Лекар, образование - Висше / Медицина       6

Ръководител, направление, образование - Висше / Науки за образованието       1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)       1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)       1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)       1

Главен експерт, образование - , образование - Висше/право      1

Администратор, хотел, образование - Висше / Терапия и рехабилитация       1

Асистент, висше училище, образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)       1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)       1

Животновъд, образование - Начално,Основно       2

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Начално,Основно,Средно       2

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Основно       1

Общ работник, промишлеността, образование - Основно       4

Чистач, производствени помещения, образование - Основно       2

Домашна помощница, образование - Основно       1

Мияч, съдове (ръчно), образование - Основно       1

Огняр, образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )       1

Пекар, образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)       1

Машинист, пътно-строителни машини, образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )       5

Опаковач, образование - Основно,Без образование,Начално       4

Работник, поддръжка на пътища, образование - Основно,Начално       3

Работник, сезонен, образование - Основно,Начално       9

Камериер/камериерка, хотел, образование - Основно,Начално       4

Гладач, образование - Основно,Начално       5

Пакетировач, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности       2

Пазач, невъоръжена охрана, образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности       10

Кофражист, образование - Основно,Средно / Строителство       4

Арматурист, образование - Основно,Средно / Строителство,Начално       4

Пекар, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       5

Месач, образование - Основно,Средно / Хранителни технологии       8

Работник, сладкарско производство, образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии       1

Диспечер, транспортни средства, образование - Средно       1

Продавач-консултант, образование - Средно       1

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно       1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр газови котли)       1

Огняр, образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)       1

Техник, оптик, образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)       1

Пазач, въоръжена охрана, образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)       5

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)       1

Шлосер, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)       2

Стругар, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Средно       1

Шлосер-монтьор, образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)       2

Автомонтьор, образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно       2

Шивач, мъжко/дамско облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи10

Контрольор, качество, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Гладач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5

Машинен оператор, шиене на облекла, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно       5

Технолог, облекло, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       2

Шивач, образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно       1

Птицевъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)       2

Животновъд, образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно       4

Спасител, плаж, образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)       3

Шофьор, тежкотоварен автомобил, образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)       5

Продавач, хранителни продукти, образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно       2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно       3

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно       1

Фризьор, образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно       1

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)       5

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно       1

Пиколо, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       9

Камериер/камериерка, хотел, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно       5

Рецепционист, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10

Готвач, образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10

Готвач, образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии       1

Монтьор, оловни акумулатори, образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       5

Крояч, текстил, образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, образование - Средно,Средно / Транспортни  услуги       1

Продавач-консултант, образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно       1

Камериер/камериерка, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       15

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       9

Сервитьор, образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       10

Мелач, суровини и полуфабрикати, образование - Средно,Средно / Хранителни технологии       2

Филиал Балчик

Крояч, платна, образование - Основно       5

Машинен оператор, пералня/перачница, образование - Основно       3

Шивач, образование - Основно       5

Гладач, образование - Основно       4

Склададжия, образование - Средно       1

Технолог, облекло, образование - Средно       1

Организатор, производство, образование - Средно       1

Електротехник, промишлено предприятие, образование - Средно / Електротехника и енергетика       1

Филиал Добричка

Подготвител, горница на обувки, образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       1

Продавач-консултант, образование - Средно / Търговия на едро и дребно       1