Предложениe за създаване на Фонд „Здраве“ в Добрич

В търсене на значима и актуална тематика за всички наши читатели, екипът на медията осъществи контакт с г-н Атанас Атанасов, кандидат за кмет за гр. Добрич с кандидатура от Атака и бизнесмен, работещ и живеещ в нашият град по тема, вълнуваща всеки един от нас и която самият той засегна при обявяването на номинацията си. Ние решихме да Ви я представим малко по-детайлно и задълбочено посредством това интервю.

На пресконференция г-н Атанасов акцентира именно върху наличните проблеми в сферата на здравеопазването в нашият град и отбеляза, че подобряването на здравеопазването на добричлии ще бъде един от основните приоритети за него. Добрич Онлайн потърси акцентите в неговите намеренията и поиска в откровен разговор да получи конкретни предложения и решения, с които той смята да подобри значимите проблеми в сектора.

Предложениe за създаване на Фонд „Здраве“ в Добрич

Добрич Онлайн: Г-н Атанасов, вие обявихте, че при победа на изборите за кмет един от основните приоритети в работата ви ще е здравеопазването. Какви според вас са проблемите на здравеопазването в Добрич в момента?

Атанас Атанасов: В община Добрич трябва да се предприемат спешни мерки в сферата на здравеопазването. Много е важно решаването на проблема с дефицита на кадри и  създаване на необходимия потенциал от медицински специалисти. Изключително тревожен е следния факт - в област Добрич от 540 лекари само 7 са на възраст до 30 год., а над 75% от всички са на възраст над 55 години.  

Този наболял проблем относно  кадровата обезпеченост с медицински специалисти не е от днес, не е и от вчера, а от много време. Ако незабавно не се вземат необходимите управленски решения, има реална опасност от закриване на цели отделения в МБАЛ - Добрич. Поради липса на специалисти  е застрашено бъдещото функциониране на очно, уши-нос-гърло, кожно,  инфекциозно, детско и неврологично отделения.

Добрич Онлайн: Проблемът наистина е много сериозен, как вие виждате неговото разрешаване?
    
Атанас Атанасов: За решаването на този много важен въпрос по отношение на изпълването на МБАЛ - Добрич със съдържание, а именно подсигуряването на медицински специалисти, ние предлгаме създаване на фонд „ЗДРАВЕ”.

Целта е създаване на устойчива конкурентноспособност на МБАЛ - Добрич и община Добрич за привличане и задържане на медицински специалисти. Това може да стане чрез осигуряване на жилища от общинския жилищен фонд на млади специалисти /лекари , медицински сестри, рехабилитатори/, финансово подпомагане чрез месечни стипендии на две годишните квалификации за специалност на лекарите. Получавайки това подпомагане медицинските специалисти поемат ангажимент чрез договор за срок от 5 год. да работят  в МБАЛ - Добрич.

Финансирането на фонд „ЗДРАВЕ” ще става със средства от общинския бюджет, проекти по европейски програми, публично – частни партньорства и дарения.

Добрич Онлайн: Как според вас може да се подобри здравеопазването на децата на град Добрич?
    

Атанас Атанасов:  Друг важен въпрос, който трябва да се реши в нашия град по отношение опазването здравето на хората е предприемане на мерки по превенция за здравето на децата. Ние предлагаме това да се осъществи чрез ежегоден скрининг – на деца в училищна възраст. Поставената цел е навременно откриване и лечение на социалнозначими заболявания като – хипертония, диабет, затлъстяване и гръбначни изкривявания. Поставените задачи са възлагане на екип от лекари с различни специалности в пряко взаимодействие с медицинските сестри по училища да извършат ежегодни профилактични прегледи на децата за ранно откриване на упоменатите по-горе заболявания. Финансиране ше бъде със средства от общинския бюджет. Тъй като тези прегледи ще се извършват еднократно в годината няма да бъдат непосилни за разходната част на бюджета.
 
Добрич Онлайн: Какво още може да се направи за да се преоделее липсата на определени специалисти в здравните заведения в Добрич? 

Атанас Атанасов: Кметът на град Добрич, който и да е той,  трябва и е длъжен да има градивен диалог и непрекъсната комуникация с главния лекар на МБАЛ - Добрич. Само по този начин могат да бъдат решавани проблеми  като този, че в Добрич не се извършват прегледи от национални специалисти.
    
Повечето  от нас, гражданите на Добрич са преживели неописуемия стрес, след като научиш за заболяване на член на семейството, близък роднина или приятел. От този момент започва едно лутане в избор на клиника и консултация със специалист в Плевен, Варна, София и Русе, но не и в Добрич. За да не се допуска това напрежение и дискомфорт сред гражданите, ние предлагаме МБАЛ съвместно с общината да решат въпроса по следния начин: Организиране на ежемесечни прегледи и консултации по утвърдени графици от републикански медицински специалисти.           

За  никого не е тайна, че имаме крещяща нужда от наличието на такива прегледи в различите специалности /онкология, детска, гръдна и коремна хирургия, акушер гинеколог-онколог и газстроентерология/.

Община Добрич може да поема пътните и командировачни разходи на специалистите, от предварително заложени средства в общинския бюджет във фонд „ЗДРАВЕ”. Разходите по прегледа, извършен от специалиста се поемат от здравната каса. Така ще се формират и приходи в болницата. Едновременно с прегледите на републиканските специалисти може да им се предложи и да оперират в болницата, която разполага с достатъчно оборудвани операционни зали.

Добрич Онлайн: След толкова акценти върху проблемите, какво бихте казали на добричлии в заключение и то с положителен заряд?
    
Атанас Атанасов:
Позитивизмът трябва да присъства неотлъчно в нашето ежедневие, на първо място, защото само с вложен положителен заряд и рационално мислене бихме могли да преодоляваме каквито и да било проблеми и бариери. И на второ място бих подчертал, че реална социална и здравна политика се прави само тогава, когато се  поставят наболелите проблеми на дневен ред. Нека предприемаме конкретни действия с ясно поставени цели и задачи за постигане.