Клубът на пенсионера на ул. „Петко Д. Петков“ в Генерал Тошево ще посреща посетители с изцяло обновена визия

Ремонтът на сградата се финансира със средства от Капиталова програма 2019 на Община Генерал Тошево и е на стойност 35 258 лв. с ДДС

Клубът на пенсионера на ул. „Петко Д. Петков“ в Генерал Тошево ще посреща посетители с изцяло обновена визия

Ремонтът на клуба на пенсионера на ул. „Петко Д. Петков“ в Генерал Тошево е към своя край. Дейностите по сградата включват подмяна на дограмата, изграждане на нови външни стени, нова подовата настилка и таван, шпакловане и боядисване на стените в свежи цветове, обновяване на санитарния възел и цялостна подмяна на ВиК системата в клуба. Срокът за изпълнение на всички строително-ремонтни дейности е 60 дни, като се очаква те да приключат по-рано, което ще върне отново пенсионерите във вече реновираната сграда в началото на следващия месец.Предложението за основен ремонт на клуба дойде след среща на кмета с пенсионерите миналата година, на която той пое ангажимент сградата да бъде напълно преобразена, което се случва в момента.

Три клуба в Генерал Тошево и над 10 извън града създават условия за оползотворяване на свободното време за хората от третата възраст в общината. Благодарение на тяхната дейност се преодолява социалната изолация на възрастните хора, поддържат се социални контакти, провеждат се беседи на различни теми и други инициативи, съобразени с интересите и желанията на потребителите. Най-важна обаче за тях остава възможността за културна самодейност чрез съхраняване и популяризиране на местното фолклорно наследство както и участията им на регионални и национални фестивали.