Обявиха обществена поръчка за изграждане на канализация в квартал „Рилци”

От Община Добрич са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на битова канализация в квартал „Рилци” – етап 1, съобщиха от местното управление.

Обявиха обществена поръчка за изграждане на канализация в квартал „Рилци”

Прогнозната стойност е 1 642 758.77 без ДДС, а финансирането ще се осъществи от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от бюджета на Община Добрич. Първият етап включва изграждане на 2,10 км канализация, 1, 77 км тласкател и една канална помпена станция. 
Целият проект предвижда изграждане на битова канализация на 6 етапа с обща дължина 27 км и една канална помпена станция. Улиците в обхвата на етап 1 от канализацията в квартала са - „Александър Стамболийски” - от „Петрохан“ до „Хемус“, „Хемус“ - от „Александър Стамболийски“ до „Александър Батенберг“, част от „Сирма Войвода“, „Момин проход“ - от „Александър Батенберг“ до “Владая“, „Владая“ - от „Момин проход“ до „Петър Берон“, „Петър Берон“ - от „Александър Батенберг“ до „Владая“, „Петър Берон“ - от „Владая“ до “Чавдар войвода“, „Чавдар войвода“ - от „Владая“ до “Чавдар войвода“.

Срокът за изпълнение на строително–монтажните дейности е 6 месеца, като ще започне да тече от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка.