Свободни работни места в Добрич на 10 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 10 юли

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  7

Сезонен работник, горското стопанство  1

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина  1

Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки (икономист/счетоводител),Средно / Икономически науки  1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Език - Английски  1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Математика (бакалавър/магистър  - учител по математика)  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Подготовка на начални учители (бакалавър/магистър - НУП)  2

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакалавър/магистър - математика и ИТ)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бакаланвър/магистър  - История и география)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази,Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет,Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика)  1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация, Език - Английски, Руски  1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Език - Английски1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология), Език - Немски  1

Животновъд, Образование - Начално,Основно  2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно  2

Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)  2

Общ работник, Образование - Начално,Средно  1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно  1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  1

Общ работник, Образование - Основно  2

Домашна помощница, Образование - Основно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)  1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Пекар,Образование - Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  5

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  3

Гладач, Образование - Основно,Начално  3

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  5

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно  1

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Основно,Средно / Други неопределени специалности  10

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство  4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално  4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)  1

Работник, сладкарско производство, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии  1

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно  1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)  1

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)  1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)  1

Пазач, въоръжена охрана, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Разрешително за оръжие),Средно (Разрешително за оръжие)  5

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)  1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)  1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно  2

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

ГладачСредно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  5

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  2

Шивач,Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)  3

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство  20

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги  1

Шофьор, автобусСредно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  5

Склададжия, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно  1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Език - Английски  10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно  5

Рецепционист,Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски20

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Език - Английски  20

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ПК Помощник-готвач)  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии  1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно  1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи  2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  3

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Английски  20

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език- Английски  30

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски  9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии, Език - Английски2

Филиал Балчик

Счетоводител, Образование - Висше (Счетоводство и Контрол)  1

Крояч, платна, Образование - Основно  5

Гладач, Образование - Основно  4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно  3

Шивач, Образование - Основно  5

Организатор, производство, Образование - Средно  1

Склададжия, Образование - Средно  1

Охранител, Образование - Средно  1

Технолог, облекло, Образование - Средно  1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  1