Ръст на средния добив от ечемик и лавандула в област Добрич

Средният добив от ечемика в Добричко е 549 кг от декар и надхвърля миналогодишния с 9 кг, съобщи Веселин Овчаров - старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие“ в Областната дирекция по земеделие.

Ръст на средния добив от ечемик и лавандула в област Добрич

Резултатите са от 99 на сто пожънати площи, от общо засетите 19 156 дка. Единствено в община Балчик остава да се приберат 100 дка с тази култура. Най-голям среден добив отбелязват в община Добричка – 650 кг от декар, а най-нисък – в Тервелско – 450 кг.
Жътвата на пшеницата върви при среден добив от 528 кг от декар при 28 на сто реколтирани площи Общо засятото количество за областта е 1 300 520 дка. Най-напреднала в прибирането на хлебното зърно е община Каварна, където са пожънати 83 на сто от посевите.

Прибирането на лавандулата е едва на старта си – пожънати са 9 870 от общо засетите 72 239 дка с етеричната култура. Средният добив от декар е 673 кг, като в община Генерал Тошево стопаните прибират по 720 кг. Най-нисък засега е добивът в Каварненско – 540 кг от декар, но и това производство е по-добро от миналогодишното, когато средно за областта в края на жътвата този показател беше 525 килограма.