Свободни работни места в Добрич на 5 юли

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 5 юли

ДБТ - ДобричЗареждач, материали и полуфабрикати          7

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)          1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина          1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Висше / Ветеринарна медицина          1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (Ветеринарен лекар)          1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър)          1

Графичен дизайнер, Образование - Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)          1

Лекар, Образование - Висше / Медицина          6

Ръководител, направление, Образование - Висше / Науки за образованието          1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)          1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)          1

Администратор, хотел, Образование - Висше / Терапия и рехабилитация          1

Асистент, висше училище, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология)          1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (немска филология)          1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Основно,Средно          2

Гладач, Образование - Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)          2

Общ работник, Образование - Начално,Средно          1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно          1

Общ работник, Образование - Основно          2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно          3

Домашна помощница, Образование - Основно          1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно / Транспортни  услуги (Категория С+Е)          1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )          1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )          5

Санитар, Образование - Основно / Здравни грижи (санитар),Средно          7

Работник, сезонен, Образование - Основно,Без образование,Начално          15

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално          3

Гладач, Образование - Основно,Начално          3

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          10

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно          1

Кофражист, Образование - Основно,Средно / Строителство          4

Арматурист, Образование - Основно,Средно / Строителство,Начално          4

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Камериер)          1

Тракторист, Образование - Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Водач на селскостопански машини)          1

Продавач-консултант, Образование - Средно          1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно          1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно          1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно          1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно          3

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)          1

Администратор, хотел, Образование - Средно (хотелиерство,туризъм)          5

Огняр, Образование - Средно / Други неопределени специалности (огняр)          1

Техник, оптик, Образование - Средно / Други неопределени специалности (Оптик)          1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Образование - Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Хладилна техника с амонячна система)          1

Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (ПК Заварчик)          1

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2

Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругаро-фрезист),Основно,Средно          1

Шлосер-монтьор, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Техник-шлосер на птицевъдна техника)          2

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосерство),Основно (ПК Шлосерство)          1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автомонтьор),Средно          2

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно          1

Контрольор, качество, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          5

Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно          5

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          2

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2

Животновъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно          4

Спасител, плаж, Образование - Средно / Спорт (правоспособност за   воден спасител)          3

Кофражист, Образование - Средно / Строителство,Начално,Основно / Строителство          20

Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Транспортни  услуги          1

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Д),Основно (шофьор C Д)          1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)          5

Склададжия, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно          1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги,Средно          1

Иконом, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          10

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно          1

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия),Средно          1

Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)          3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно          15

Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          20

Рецепционист, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          20

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно          1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии          1

Градинар, сезонен, Образование - Средно,Средно / Градинарство (паркове и градини),Основно          1

Крояч, текстил, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи          5

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи          2

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          1

Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно          3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          30

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          20

Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          9

Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          2

Филиал Балчик

Счетоводител, Образование - Висше (Счетоводство и Контрол)          1

Гладач, Образование - Основно          4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно          3

Крояч, платна, Образование - Основно          5

Шивач, Образование - Основно          5

Организатор, производство, Образование - Средно          1

Технолог, облекло, Образование - Средно          1

Охранител, Образование - Средно          1

Склададжия, Образование - Средно          1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика          1