Стартира проект “Подкрепа в дома”, чрез който в Добрич 158 нуждаещи се получават почасови услуги

Стартирал е проектът на Община Добрич „Подкрепа в дома“, съобщиха от местното управление.

Стартира проект “Подкрепа в дома”, чрез който в Добрич 158 нуждаещи се получават почасови услуги

Припомняме, че той е насочен към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.  В Добрич ще бъдат обхванати 158 нуждаещи се лица. Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. 
„Подкрепа в дома“ се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 390 045,12 лева. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде в рамките на 12 месеца, като всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.