Отлична оценка за спазването на Националния FSC стандарт получи ДЛС-Тервел

Много добра оценка дадоха през тази година одиторите, проверяващи териториалните поделения на Североизточното държавно предприятие за спазването на новия Национален FSC стандарт за сертифициране управлението на горите в България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 и NEPCon за проследяване на продукцията за Горскостопански предприятия.

Отлична оценка за спазването на Националния FSC стандарт получи ДЛС-Тервел

Те споделиха мнението си на среща с директорът на СИДП инж. Веселин Нинов, директори на проверявани стопанства и експерти отговарящи за сертификацията.
Според главният одитор инж. Теодор Тодоров с всяка изминала година се забелязва значителен напредък при спазване изискванията на стандарта и това от своя страна води до показаните добри резултати през тази седмица. Тодоров отбеляза още, че одита е минал при много добра организация от страна на териториалните поделения.

Добрата новина е, че при проверките установихме, че няма грешки допуснати на терен. Както съм казвал и преди - документите винаги могат да бъдат коригирани, но ако допуснем грешки в гората те не могат да бъдат поправени, коментира Теодор Тодоров. Той каза още, че до 20 дни ще бъде готов окончателния доклад, като допуснатите от стопанствата неточности могат да бъдат изправяни в рамките на 12 месеца.

В края на срещата инж. Веселин Нинов за пореден път коментира, че много държи на сертификата и спазването на изискванията по него. Той сподели, че е готов да направи и допълнително обучение на хората, които работят по сертификацията, за да бъдат през следващата година резултатите още по-добри.

Североизточно държавно предприятие получи Сертификат за отговорно управление на горите, за 100% от територията си, през 2016 г. От тогава, всяка година, три стопанства избрани на случаен принцип се проверяват за изискванията на стандарта. Сега това бяха ДЛС-Тервел, ДГС-Омуртаг и ДГС-Добрич.

Проверяващите отбелязаха, че за 2019 г. ДЛС-Тервел е най-добре представилото се стопанство в страната.