Поясите увеличават добивите на земеделците с до 30%

Поясите увеличават добивите на земеделците с до 30%
Лесозащитните пояси в Добруджа трябва да се стопанисват от лесовъдите в горските и ловни стопанства, защото те най-добре могат да преценят кои видове виреят в района, къде дърветата трябва да се кастрят и къде да се подменят с друг местен вид, който да е по-устойчив на климатичните промени.

Около това се обединиха експерти от териториалните поделения на СИДП в областите Добрич и Варна, частни лесовъди и много гости, които се включиха в съвещанието по стопанисване на горите организирано от ДГС-Добрич. Директорът на стопанството инж. Цанко Николов отбеляза пред колегите си от другите поделения, че благодарение на поясите горските са успели да се справят с ветровата ерозия, създали са коридори за убежище и преминаване на дивеча. Голям проблем според него през последните години са грешките в земеразделянето, които трябва да бъдат изправени, защото има много случаи в които стопаните претендират, че част от пояса е земеделска земя.


Един от дългогодишните директори на Добрич д-р Йордан Петров подкрепи инж. Николов и запозна колегите си с научни изследвания показващи, че поясите задържат снега, почвената и въздушна влага и по този начин увеличават добивите на земеделците с до 30%.


Никъде другаде в Европа няма такива пояси и трябва да се гордеем с този проект, който лесовъдите ни са осъществили в миналото. За нас е въпрос на чест да стопанисваме тези важни за цяла България съоръжения, категоричен бе д-р Петров. Той неколкократно повтори пред колегите си, че изсичането на поясите ще е генерална грешка, както и предаването им за стопанисване на земеделските производители, защото те не са лесовъди и не могат да вземат възможно най-доброто решение за поддържане на лесозащитните пояси.


Директорът на РДГ-Варна инж. Тодор Гичев отбеляза, че горските не трябва да се поддават на атаките на земеделците. Той предложи поясите с акация и гледичия да се почистят и да се подменят с местни видове, които са по-устойчиви на промените в климата.


Водещият одитор на проверката, която в момента тече в СИДП, инж. Теодор Тодоров припомни на колегите си, че поясите са гори с висока консервационна стойност и те трябва да се стопанисват така, че да се поддържат техните функции. Тодоров допълни, че те са и коридор за миграция на много животински видове, които биха изчезнали ако поясите се унищожат.


В края на срещата директорът на СИДП инж. Веселин Нинов отново призова колегите си да бъдат дейни при обсъждане на промени в различните наредби свързани със стопанисване и опазване на горите.


На днешната среща чух много добри предложения. Нека спокойно да продължаваме да си казваме истината във всички ситуации, за да вървим към по-добро. Бъдете активни не само когато ви питат, но и излизайте с ваши предложения за промени в нормативната база, защото в практиката най-добре се виждат грешките, но и се постигат положителни резултати, които могат да бъдат приложени в цялата страна, коментира инж. Нинов.


По време на съвещанието в Добрич бяха разгледани и гори създадени от първите лесовъди на стопанството преди 50-60 години.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+