39 727 зрители са посетили театрални представления през 2018 година

През 2018 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 342 представления, посетени от 39 727 зрители, съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Добрич".

39 727 зрители са посетили театрални представления през 2018 година

В сравнение с 2017 г. представленията намаляват със 7.6%, а посещенията - с 10.8%. Средният брой посетители на едно представление е 116 души, при 120 души през 2017 година. Гледаните постановки са 25, от които 60.0% на български автори. Новите постановки са 48.0%.
През 2018 г. в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива, като представленията на тези колективи са 44, а посещенията са 14 100.