Граждани недоволстват срещу Закона за задълженията

Расте недоволството на граждани срещу Закона за задълженията и договорите.

Граждани недоволстват срещу Закона за задълженията

Оказва се, че дори задълженията към дадена институция да са платени в срок, срещу потребителя все пак може да има заведено изпълнително дело.Енергийната компания спира тока на Севия и съпруга й Веско заради натрупани задължения от 1100 лв. Срещу тях е образувано дело за принудително събиране на дълга, независимо, че парите са внесени навреме.

“На шестия ден ги внасям тия пари и след туй, значи от м.г. досега нищо не знаем, че са ни съдили”, сподели Севия Бекир.

Николай Николов също плаща задължение към съда в законовия срок. Две седмици по-късно получава покана за доброволно издължаване. “И вчера ми блокираха 30 хил. лв. в сметката, без да дължим 1 ст. на никой”, заяви той.

Оказва, че внасянето на сумата не означава, че потребителят се е издължил.

“Когато имат някакви задължения към определена институция и те платят някаква такса, глоба, както и да го наречем, те са длъжни да уведомят другия орган, че това е свършено”, обясни адвокатът Милко Пенчев.

Хората обаче не разбират защо системата работи така и защо никой не ги предупреждава.

“Нали, казва, там съдиите, адвокати и юристи са приготвили тез документи, трябва да ги плащам аз! Защо да ги плащам, след като нямам задължения?! Значи, туй викам, жива кражба вече”, каза Веско Петров.

“Защо на гражданите ще вменяват да ставаме куриери на всяка една администрация”, попита Николай Николов.

Друг неизвестен факт, е че дълговете към банка не се плащат на нея, а на колекторската фирма, която събира вземанията.