24 нови жилищни сгради в област Добрич са започнали да строят през първото тримесечие на 2019 г.

През първото тримесечие на 2019 г. в област Добрич е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 39 жилища в тях и с 5 041 кв. м РЗП и на 19 други сгради с 12 727 кв. м РЗП.

24 нови жилищни сгради в област Добрич са започнали да строят през първото тримесечие на 2019 г.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради запазват броя си, като броят на жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 14.7 и 27.9%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран ръст от 11.8%, а при тяхната РЗП - от 2.9%.
В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. нарастват започнатите нови жилищни сгради с 26.3%, докато разгънатата им застроена площ намалява със 7.3%, и броят на жилищата в тях - с 15.2%. Започнатите други видове сгради бележат ръст със 111.1%, а разгънатата им обща застроена площ е повече с 21.9%