Свободни работни места в Добрич на 6 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 6 юни

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла        1

Работник, поддръжка на пътища        3

Машинен оператор, шиене на облекла        1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование,Начално,Основно        3

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше        1

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра )        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)        3

Главен уредник, галерия за изкуства, Образование - Висше / Изящни изкуства (Изобразително изкуство. Теория на изкуството)        1

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки        1

Лекар, Образование - Висше / Медицина        6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)        3

Психолог, Образование - Висше / Психология (Магистър и Бакалавър)        1

Отговорник, търговска зала, Образование - Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно        1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Начално        2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование        3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно        9

Общ работник, Образование - Основно        1

Работник, кухня, Образование - Основно        10

Шивач, Образование - Основно        3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно        1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно        3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно        2

Готвач, Образование - Основно        2

Общ работник, Образование - Основно        2

Гладач, Образование - Основно        1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно        19

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно        14

Общ работник, Образование - Основно        1

Общ работник, Образование - Основно        18

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно        1

Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)        15

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)        5

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално        10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално        8

Гладач, Образование - Основно,Начално        3

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно        1

Животновъд, Образование - Основно,Средно        2

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно        1

Общ работник, Образование - Основно,Средно        1

Барман, Образование - Основно,Средно        2

Сервитьор, Образование - Основно,Средно        5

Шлосер, Образование - Основно,Средно        2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно        4

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно        5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно        15

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално        10

Сервитьор, Образование - Средно        2

Сервитьор, Образование - Средно        2

Администратор, хотел, Образование - Средно        9

Организатор, производство, Образование - Средно        1

Склададжия, Образование - Средно        1

Сервитьор, Образование - Средно        2

Крупие, Образование - Средно        1

Администратор, хотел, Образование - Средно        10

Администратор, хотел, Образование - Средно        1

Помощник-готвач, Образование - Средно        4

Администратор, хотел, Образование - Средно        2

Сервитьор, Образование - Средно        4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно        1

Продавач-консултант, Образование - Средно        1

Пакетировач, Образование - Средно        1

Камериер/камериерка, Образование - Средно        5

Барман, Образование - Средно        1

Рецепционист, хотел, Образование - Средно        1

Барман, Образование - Средно        6

Сервитьор, Образование - Средно        1

Главен специалист, Образование - Средно        1

Пиколо, Образование - Средно        15

Трудов посредник, Образование - Средно        1

Помощник-готвач, Образование - Средно        11

Администратор, хотел, Образование - Средно        5

Иконом, Образование - Средно        1

Мениджър екип, Образование - Средно        1

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно        2

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)        1

Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)        2

Готвач, Образование - Средно (готвач)        5

Готвач, Образование - Средно (готвач)        2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )        6

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)        1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)        1

Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)        10

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)        1

Спасител, басейн, Образование - Средно (спасител, басейн)        9

Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)        10

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно (Счетоводство и контрол),Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол)        1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина        1

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)        5

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно        1

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)        1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)        1

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4

Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)        5

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше        2

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно        7

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно        1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        15

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        2

Стругар, Образование - Средно,Основно        1

Заварчик, Образование - Средно,Основно        1

Готвач, Образование - Средно,Основно        4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        4

Барман, Образование - Средно,Основно        10

Готвач, Образование - Средно,Основно        1

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно        4

Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно        1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно        1

Готвач, Образование - Средно,Основно        1

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно        1

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно        1

Пиколо, Образование - Средно,Основно        10

Сервитьор, Образование - Средно,Основно        10

Санитар, Образование - Средно,Основно        3

Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно        1

Готвач, Образование - Средно,Основно        2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално        1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално        1

Готвач, Образование - Средно,Основно,Средно / Хранителни технологии        1

Детегледачка, Образование - Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи        1

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование        5

Портиер, Образование - Средно        1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)        2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Без образование,Начално,Основно        5

ОгнярСредно (правоспособност за упражняване на професия-водогр. котли)        1