Свободни работни места в Добрич на 4 юни

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 4 юни

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла     1

Работник, поддръжка на пътища     3

Машинен оператор, шиене на облекла    1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование,Начално,Основно    3

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше    1

Електромонтьор, Образование - Висше (електротехника),Средно (електротехника)   1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра )    1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)    3

Счетоводител, Образование - Висше / Икономически науки   1

Лекар, Образование - Висше / Медицина     6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)      3

Психолог, Образование - Висше / Психология (Магистър и Бакалавър)    1

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Начално,Без образование    3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно   9

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1

Гладач, Образование - Основно    1

Шивач, Образование - Основно     3

Общ работник, Образование - Основно    2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      2

Готвач, Образование - Основно   2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    20

Общ работник, Образование - Основно     1

Мияч, прозорци/витрини, Образование - Основно     1

Работник, кухня, Образование - Основно    10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно    14

Общ работник, Образование - Основно     19

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     3

Общ работник, Образование - Основно    1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно    1

Готвач, Образование - Основно (готвач),Средно (готвач)    15

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор CE),Средно / Транспортни  услуги (шофьор CE)       5

Шивач, обувки, Образование - Основно,Начално     10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално     8

Сервитьор, Образование - Основно,Средно    5

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно,Средно      5

Барман, Образование - Основно,Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно    15

Автомонтьор, Образование - Основно,Средно   1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно    4

Животновъд, Образование - Основно,Средно    2

Шлосер, Образование - Основно,Средно    2

Общ работник, Образование - Основно,Средно    1

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно    1

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно,Начално     10

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно    3

Крупие, Образование - Средно    1

Монтажник, Образование - Средно   2

Помощник-готвач, Образование - Средно     11

Администратор, хотел, Образование - Средно    9

Иконом, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно     2

Барман, Образование - Средно    6

Склададжия, Образование - Средно     1

Организатор, производство, Образование - Средно    1

Трудов посредник, Образование - Средно    1

Сервитьор, Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно    1

Помощник-готвач, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно    4

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Средно    10

Пакетировач, Образование - Средно    1

Рецепционист, хотел, Образование - Средно   1

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно     2

Барман, Образование - Средно    1

Мениджър екип, Образование - Средно    1

Пиколо, Образование - Средно    15

Администратор, хотел, Образование - Средно     5

Администратор, хотел, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно    2

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Водач на багер JSB)    1

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (водопроводчик)     1

Готвач, Образование - Средно (готвач)     2

Готвач, Образование - Средно (готвач)    5

Майстор-готвач, Образование - Средно (готвач)    2

Заварчик, Образование - Средно (заварчик)    2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно (Машинист на пътностроителни машини )    6

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)     1

Помощник-готвач, Образование - Средно (помощник готвач),Основно (помощник готвач)     10

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Свидетелство за багерист)     1

Спасител, басейн, Образование - Средно (спасител, басейн)   9

Спасител, плаж, Образование - Средно (спасител, плаж)     10

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно (Счетоводство и контрол),Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол)      1

Автомонтьор, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Автотранспортна техника),Основно   1

Технолог, моделиране и конструиране на облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)       1

Анализатор, лаборатория, Образование - Средно / Химия (Подходящо образование за лаборант)    1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Висше    2

Заварчик, Образование - Средно,Основно   1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно   1

Барман, Образование - Средно,Основно    10

Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно,Основно     1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно   2

Стругар, Образование - Средно,Основно     1

Санитар, Образование - Средно,Основно   3

Готвач, Образование - Средно,Основно     4

Сервитьор, Образование - Средно,Основно    4

Готвач, Образование - Средно,Основно    2

Пазач, невъоръжена охрана, Образование - Средно,Основно     3

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Основно    1

Разносвач на храна, Образование - Средно,Основно    1

Готвач, Образование - Средно,Основно   1

Пиколо, Образование - Средно,Основно     10

Готвач, Образование - Средно,Основно    1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно    10

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно    1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     15

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Основно     4

Автомонтьор, Образование - Средно,Основно    1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно,Начално   1

Домашен санитар, Образование - Средно,Основно,Начално    1

Филиал Балчик

Работник, рециклиране на отпадъци, Образование - Начално,Без образование     5

Портиер, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)     2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Без образование,Начално,Основно     8