Нова онлайн система дава в реално време данни за качеството на въздуха у нас

Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух е достъпна на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда.

Нова онлайн система дава в реално време данни за качеството на въздуха у нас

В нея са включени 22 областни града, сред които и Добрич. Автоматичната измервателна станция за наблюдение качеството на въздуха в Добрич е разположена в Основното училище “Хан Аспарух”.В системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух са включени показатели за фини прахови частици, температура, посока на вятъра, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация. 

Данните, визуализирани чрез графики, постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от Изпълнителната агенция по околна среда.