Недко Недков е новият директор на Художествената галерия в Добрич

Недко Недков е спечелил конкурса за директор на Художествената галерия, съобщиха от Общината.

Недко Недков е новият директор на Художествената галерия в Добрич

Последният етап на конкурса, защита на Концепция за дейността и развитието на галерията и събеседване, се е провел на 15 май. Комисия, назначена със заповед на кмета на Добрич Йордан Йорданов, е провела конкурс за избор на директор. Тя е била председателствана от зам.-кмета по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. 
Комисията е предложила на кмета на Добрич да сключи споразумение по чл. 107 в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с кандидата, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Припомняме, че Недко Василев Недков беше единственият кандидат, подал документи за длъжността директор на Художествената галерия в Добрич.

Както Добрич онлайн писа, директорският пост се освобождава поради навършване на пенсионна възраст на Евелина Ханджиева.