С НФСБ в ЕП камбаната за защита на българския интерес ще бие непрекъснато

Интервю с депутата от НФСБ и кандидат за евродепутат в ЕП Йордан Апостолов

С  НФСБ в ЕП  камбаната за защита на българския интерес ще бие непрекъснато

Защо НФСБ трябва да има представители в Европейския парламент и с какво това ще бъде полезно на България?
Това е много важен въпрос и ще обясня защо е така с пример. Планът „Макрон“, който толкова много беше обсъждан през последните месеци, се появи още преди четири години, когато е бил внесен за обсъждане в европейските институции. Искам по този повод  да попитам къде са били нашите евродепутати, когато е имало все още време да се пазарим. Когато преди три години е повдигната темата за превозвачите, Франция е имала нужда да бъде подкрепена за командированите лица и изравняването на тяхното възнаграждение. Темата беше гласувана и Франция си постигна целите. Ако сме искали този план да бъде по-мек към нас и другите държави по-нови членки на ЕС, е трябвало да се пазарим, защото работата на този парламент е както в живота – даваш нещо, получаваш нещо.  Ние сме изпуснали момента, в който сме можели да поставим нашите условия, за да подкрепим Франция и въпреки това сме я подкрепили и темата е приключена, а реципрочност няма. 

Тоест ние сме си дали мълчаливото съгласие. Закъсняла или погрешна е била реакцията на българските евродепутати?

Нито едно от двете, изобщо е нямало реакция, защото закъсняла или погрешна е пак някакъв тип реакция. Отивайки в Европарламента, всички депутати се прикрепят към някоя от групите и по този начин загубват националната си идентичност, ти си подчинен на групата си и това е най-опасното. 

Това означава ли, г-н Апостолов, че ако представител на НФСБ влезе в Европарламента, той няма да се прикрепи към по-големите групи?

Ако намерим така да се каже сродни души, които да се обединят в група, която в рамките на парламента да защитава националните интереси на съответните държави, а не да се подчинява на мнението на семейството, към което са се присъединили. В групи като ЕНП и ПЕС са най-големите държави с по над сто депутати. Естествено, че ти като отидеш с един-двама депутати в това семейство, с нищо не можеш да се противопоставиш на решенията на тази група. Затова и много често казваме, че българските евродепутати не са гласували правилно по дадена тема. Не са, защото се подчиняват на гласуването в групата. 

Това означава ли, че по този начин те защитават интереса на най-голямата държава в групата, но не и на България?

Естествено. Същото е и в нашия парламент и нека хората да го знаят. Да не би депутатите на големите партии като ГЕРБ, БСП, най-вече ДПС да имат различно мнение от групата си? Нито един от тези депутати няма отделно мнение и гласува монолитно. Но това не води до защита на гражданите, ако говорим за местните парламенти, до защитата на народа, ако говорим за Народното събрание и до защита на националните интереси на България, ако говорим за Европарламента. Това в групата на НФСБ, която е само от 9 души, обаче не важи. Понякога ние имаме три различни вида гласуване по една и съща тема. Тоест, ние нямаме гласуване, подчинено на групата и такова трябва да бъде и европейското представителство. 

Като една от малките държави, членки на ЕС, според Вас с кои по-големи държави е добре да се обедини България?

Погрешно е да разсъждаваме на тази тема и ще дам отново пример защо. Нито една уважаваща себе си държава няма да отдели от своите си пари и бюджет, че да ги даде на България. Всичко е единство и борба на противоположности. Ето го и примерът – преди две години се обсъждаше разпределянето на квотата за улов на калкан. Дискутираните страни бяха България и Румъния. Румънците бяха достигнали до 70% от квотата, независимо че тяхната акватория е по-малка по дължина от нашата. Но те имаха лобито, тропали са по масата на срещи на комитети по наблюдения и си осигуриха подкрепата на Франция и Италия.  Нашите евродепутати поискаха увеличение на квотата за България, но им отговориха, че нямаме лоби, нямаме гръб, с нас не е никой. И ето го конкретният пример, че нито една държава няма да пусне от хапката си и да я даде в полза на някоя друга, освен ако няма интерес да го направи. Въпросът е да се използва момента – когато на съседа ти му трябва нещо, да го подкрепиш и тази подкрепа да я изтъргуваш за услуга в бъдеще време. 

Да разбираме ли, че нямате изграден вече план на действие и ще преценявате как да реагирате според ситуацията?

Ще действаме според конкретната ситуация. Винаги има несъгласни с някои от решенията и това да е в интерес на националните ни интереси и тогава трябва да се влезе в договорка. Като евродепутат трябав да си постоянно там, да присъстваш на всички форми на обсъждане, а не само по време на гласуване, защото стигне ли дадена тема до гласуване в зала, то тя е вече приключила. Никой не може да обърне гласуването вече. 

Защо българският избирател трябва да гласува с бюлетина №1 на 26 май?

Защото ние сме доказали, че можем да се борим. С всичко, което сме свършили през 23-те месеца работа на 44 Народно събрание, го доказваме. Ние не сме се активизирали по време на избори, ние не казваме какво ще свършим, а казваме на хората какво сме свършили. Същото е и в Европейския парламент. Имаме ли представителство там, камбаната за защита на българския национален интерес ще бие непрекъснато.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!