ОУ ”Д-р П.Берон”, с. Коларци ще представи област Добрич на Национално състезание по първа помощ

Областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ (УЕПП), към Български червен кръст, се проведе вчера в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ в Добрич.

ОУ ”Д-р П.Берон”, с. Коларци ще представи област Добрич на Национално състезание по първа помощ

В него взеха участие победителите от общинските прегледи на УЕПП.Ученическите екипи се състезаваха в три пункта - Теоретичен тест, Ситуация на инцидент, в която отборите екипно трябва да приложат на практика знанията и уменията си по оказване на първа долекарска помощ и Животоспасяващи мерки – сърдечен масаж. Тук всеки участник се изяви индивудиално.

Абсолютно заслужено първото място е за екипа на ОУ ”Д-р П.Берон” с. Коларци, община Тервел, които ще представляват област Добрич на XXХ Национално състезание на УЕПП от 6 до 8 юни в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен. След него се наредиха СУ “Д.Талев” град Добрич и СУ “Асен Златаров” гр. Шабла.

Заелите първи места получиха грамоти, купи и индивидуални награди, а останалите четири екипа на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Добрич, Об.У „Добри Войников“ с. Победа, СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит и ОУ „Христо Смирненски“ град Генерал Тошево бяха отличени с грамоти за участие и индивидуални награди. На откриването и закриването на УЕПП 2019 присъстваха доброволци на БЧК/БМЧК и служители на секретариата. От името на Областния съвет на БЧК директорът на секретариата д-р Артюн Еринозов връчи купите и грамотите на победителите и на останалите участници, благодари на всички екипи за положените усилия за достойно представяне, на съдиите за безпристрастното класиране, на служителите на секретариата за отличната организация, както и на ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ за домакинството.