Делегация от руския град Тамбов е на работна визита в Добрич

Делегация от руския град Тамбов е на работна визита в Добрич по повод предстоящото сключване на договор за побратимяване между двете Общини.

Делегация от руския град Тамбов е на работна визита в Добрич

Градът е бил представен от Алексей Марковский – председател на комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на град Тамбов, Олга Полетова – консултант в комитета по инвестиции и стратегически проекти към администрацията на градa, Анна Курманова – председател на комитета по управление на общински имоти на руския град, Виктор Пчелинцев – генерален директор на ООО „РеАЛ“, неговия заместник Леван Кулалагашвили и Гайк Амбарцумян, старши мениджър по реклама във фирмата.
В рамките на своята визита гостите са се срещнали с кмета на Добрич Йордан Йорданов, неговия екип и представители на бизнес среди и организации, сред които секретарят на Търговско-промишлената палата в Добрич и общински съветник Герман Германов, общинските съветници Нивелин Радичков, Боян Саркизов и Катя Алексиева – представител на Стопанската камара в Добрич.

На срещата са представили икономическата среда в българския и руски град и са обсъдили възможностите за бъдещо сътрудничество. Алексей Марковский е връчил на кмета на Добрич Йордан Йорданов медал „80 години Тамбовска област“ с благодарност за приноса в отношенията между градовете и от името на губернатора на Тамбовска област.

Гостите са взели участие в общоградското поклонение по повод Деня на Победата и Ден на Европа – 9 май.