Свободни работни места в Добрич на 9 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 9 май

ДБТ - Добрич
Машинен оператор, шиене на облекла  2

Гладач  1

Машинен оператор, шиене на облекла  3

Гладач  1

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Образование - Висше, Език - Английски  1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование -Висше  2

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика  1

Медицински лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи  1

Лекар, Образование - Висше / Медицина  6

Механик, промишлено оборудване, Образование - Висше,Професионален колеж,Средно  5

Общ работник, Образование - Начално  2

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  10

Общ работник, Образование - Начално,Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно  3

Готвач, Образование - Основно 8

Камериер/камериерка, Образование - Основно  2

Сервитьор, Образование - Основно  1

Шивач, Образование - Основно  5

Гладач, Образование - Основно  5

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  5

Пакетировач, Образование - Основно 1

Общ работник, Образование - Основно  4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  5

Общ работник, Образование - Основно  32

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно  3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  31

Шивач, Образование - Основно  3

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно  5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно  4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно 1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  23

Портиер, Образование - Основно  2

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (фадромист),Средно (фадромист)  1

Животновъд, Образование - Основно,Начално1

Гладач, Образование - Основно,Начално5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  8

Животновъд, Образование - Основно,Средно  2

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно  10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  1

Оператор, селскостопански машини, Образование - Основно,Средно  1

Пиколо,Образование - Основно,Средно  3

Общ работник, Образование - Основно,Средно  2

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно  2

Шлосер, Образование - Основно,Средно  2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно 4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно  4

Общ работник, Образование - Основно,Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно, Език - Руски, Английски  5

Сервитьор, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  4

Камериер/камериерка, Образование - Средно  4

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Рецепционист, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  5

Сервитьор, Образование - Средно  2

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Барман, Образование - Средно  5

Сладкар, Образование - Средно  2

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски  4

Камериер/камериерка, Образование - Средно  5

Сервитьор, Образование - Средно  9

Барман, Образование - Средно, Език - Немски, Английски 5

Сладкар, Образование - Средно  4

Пиколо, Образование - Средно  9

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно  2

Барман, Образование - Средно  5

Помощник-готвач, Образование - Средно  1

Касиер, Образование - Средно  1

Помощник-сладкар, Образование - Средно  3

Сервитьор, Образование - Средно  1

Работник, сезонен, Образование - Средно, Език - Немски, Английски  2

Аниматор, Образование - Средно, Език - Руски, Английски1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  5

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски4

Сервитьор, Образование - Средно  3

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  5

Помощник-готвач, Образование - Средно  5

Готвач, Образование - Средно  30

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  1

Администратор, хотел, Образование - Средно  1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно  6

Дърводелец, Образование - Средно  1

Монтажник, изделия от метал, Образование - Средно  2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно  4

Сервитьор, Образование - Средно  4

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Рецепционист, хотел, Образование - Средно, Език - Руски, Румънски, Английски  1

Готвач, Образование - Средно  3

Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски5

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно, Език - Английски  2

Майстор-готвач, Образование - Средно  1

Домашна помощница, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  5

Пакетировач, Образование - Средно  1

Шофьор, линейка, Образование - Средно 1

Продавач-консултант, Образование - Средно  2

Общ работник, Образование - Средно  2

Сервитьор, Образование - Средно  9

Сервитьор, Образование - Средно  4

Стругар, Образование - Средно  1

Помощник-готвач, Образование - Средно  7

Спасител, басейн, Образование - Средно  2

Асистент, офис, Образование - Средно  1

Готвач, Образование - Средно  5

Продавач-консултант, Образование - Средно  15

Администратор, хотел, Образование - Средно  2

Касиер, Образование - Средно  12

Барман, Образование - Средно  1

Дезинсектор, Образование - Средно, Език - Английски 1

Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно  20

Барман, Образование - Средно, Език - Английски, Немски4

Сервитьор , Образование - Средно  12

Продавач-консултант, Образование - Средно  1

Спасител, басейн, Образование - Средно  10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  24

Барман, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно  2

Спасител, басейн, Образование - Средно  1

Барман, Образование - Средно  12

Техник поддръжка на сгради и машини, Образование - Средно  3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно  9

Сервитьор, Образование - Средно  10

Администратор, хотел, Образование - Средно, Език - Английски, Немски, Руски  4

Касиер, Образование - Средно  2

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)  1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж, Език - Руски, Английски10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)  2

Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно (Механик на селскостопанска техника)  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина  1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше, Език - Немски, Английски  1

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно  3

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Основно  3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно  1

Готвач, Образование - Средно,Основно  4

Заварчик, Образование - Средно,Основно  1

Стругар, Образование - Средно,Основно  1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно  2

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно,Основно  9

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Английски, Руски  5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж, Език - Руски, Английски5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист Без образование  1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)  1

Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно  2

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )  1

Механик, машинни инструменти, Образование - Средно / Електротехника и енергетика  2

Филиал Крушари

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално  10