18 специалисти по здравни грижи в Добрич финансира Общинският фонд “Здраве”

Откакто е започанл, Общинският фонд “Здраве” финансира 18 специалисти по здравни грижи. 11 от тях са лекари, а останалите са медицински сестри.

18 специалисти по здравни грижи в Добрич финансира Общинският фонд “Здраве”

Това сподели за Добрич Онлайн председателят на управителния съвет на фонда Атанас Атанасов. “Качествени, предимно млади хора са тези лекари. Повечето са специализанти”, посочи той.
Припомняме, че Общинският фонд “Здраве” работи от март 2018 година. Идеята за създаването му е анонсирана от Атанас Атанасов.

Фондът е стартирал със средства от общинския бюджет. “На годишна база са гласувани 20 000 лева”, коментира той. Председателят на фонда допълни, че ако средствата бъдат изразходени, ще се добавят на актуализация на бюджета.

Основната цел на фонда е да помага за решаването на проблема с недостига на медицински кадри в Добрич. В него се генерират средства за допълнително финансово стимулиране и за битови придобивки на лекари и медицински сестри.

Общинският фонд „Здраве“ подпомага лекари и специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община Добрич.

В момента чрез фонда се финансират млади специалисти по здравни грижи в МБАЛ - Добрич и Центъра за психично здраве. “Финансираме ги на 100%, докато приключи специализацията им", уточни председателят на Общинския фонд. Възстановяват се и разходи за наем на Общинското ведомствено жилище, където имат възможност да живеят здравните специалисти. 

От тази година фондът подпомага и свободния наем, а не само този в общинските жилища. Предложението е било отправено от доктори и медицински сестри от МБАЛ - Добрич и Центъра за психично здраве.

“Те направиха това предложение - да ги подпомагаме в размер на наема на едно общинско жилище”, уточни Атанасов. Младите специалисти на свободен наем се дофинансират спрямо обитаваните от тях жилища и аналога, който е на едно общинско такова.

Атанасов посочи и друга промяна, направена в Общинския фонд “Здраве”. Медицинските сестри ежегодно посещават квалификационни курсове, като чрез фонда се поемат таксите им за участие.

Освен това чсе възстановяват транспортните разходи за медицински специалисти, които идват от близките градове, за да дават дежурства в Добрич.

Чрез фонда се възстановяват до 50% от месечните такси в Общинските детски ясли или градини на територията на Добрич. Идеята е да бъдат подпомогнати медицинските лица, избрали да специализират в Добрич.

За финал Атанас Атанасов коментира, че Добрич има нужда от денонощна аптека. Той беше категоричен, че всеки е изпадал в ситуация, в която трябва да си закупи лекарства, но след 01.00 часа няма откъде.

Както Добрич Онлайн писа утре Общинският фонд "Здраве" ще решава дали да има денонощна аптека в града. Това ще предложи председателят на Общинския съвет в град Добрич Иво Пенчев на извънредно заседание на управителния съвет на фонда.

Атанас Атанасов сподели, че денонощната аптека може да бъде задействана около средата на юни месец, ако всички процедури бъдат задействани успешно.