Обновяват енергийно още 5 блока в Генерал Тошево

По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 предстои да бъдат обновени енергийно още 5 блока в града.

Обновяват енергийно още 5 блока в Генерал Тошево

Така до есента на 2020 година общият брой санирани многофамилни жилищни сгради в Генерал Тошево ще стане 12, съобщиха от Общината.


Започнало е санирането на блок „Опълченска“ №26 в рамките на проект “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес – ж.к. „Александър Димитров“, бл. 2, ж.к. „Александър Димитров“, бл. 4 и ул. „Опълченска“ № 26, гр. Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стартът на строително-монтажните работи е бил даден миналата седмица, когато в сила е влязъл договорът за изпълнение. Той включва полагане на топлоизолация на външните стени, хидроизолация на покрива, смяна на дограма, както и изпълнение на мерки по конструктивно усилване и подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградата, в съответствие с Наредба № 4.

Изпълнител на дейностите е „Дъга- Апостол“ ЕООД, гр. Добрич, а периодът за изпълнение е 90 календарни дни. Общата сума на договора е 211 278,64 лв., без ДДС.

С въвеждане на мерки за енергийна ефективност по блок „Опълченска“ № 26 изцяло санираните жилищни сгради в града ще станат 7.