Дворецът е домакин на международен художествен пленер "Съвременни художници на Балчик"

Културният център "Двореца" в Балчик е домакин на международен художествен пленер, част от проекта "Съвременни художници на Балчик" до 7 май.

Дворецът е домакин на международен художествен пленер "Съвременни художници на Балчик"

Инициатор на проекта е  Elite Art Club UNESCO -  организация, чиито основни цели са  да популяризира фундаменталните принципи на ЮНЕСКО, като организира комплексни културни проекти. На международно ниво усилията й са съсредоточени в насърчаването на международното интелектуално сътрудничество.  Държавен Културен Институт  "Културен център "Двореца", който  инициира множество проекти с цел развитието на гражданското общество чрез изкуството, е партньор от българска страна.
На 5 и 6 май художествените интерпретации на  осмината творци, инспирирани от неповторимата среда на груповия паметник на архитектурното и парково изкуство "Двореца", ще бъдат представени пред многобройните посетители на комплекса в отворено творческо ателие. Картините могат да бъдат разгледани в работните лоджии на вила "Сюита". След това ще бъдат представени и в галерия Elite Art - Букурещ, както и в Ella Traveland - Румъния. Така красотата на "Двореца" ще бъде споделена с множество чуждестранни ценители на художественото изкуство, които ще отнесат със себе си и част от България.