2100 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото тримесечие на годината

През първите три месеца на 2019 г. на работа в Добричка област са постъпили 2100 безработни лица, което е с 380 повече спрямо същия период на предходната година.

2100 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото тримесечие на годината

Това съобщиха от пресцентъра на Бюрото по труда в Добрич.
През месец март в трудова заетост са били устроени 992 безработни. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар 94% от общия брой започналите работа лица. През месеца в трудова заетост са били устроени 112 младежи на възраст до 29 години, както и 72 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През март в бюрата по труда от областта са заявили 1468 работни места, като на първичния пазар на труда са обявили 1399. 

Значителна част от тях, 611, са обявили на проведените трудови борси в Каварна, Тервел и Добрич. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са били в сферата на хотелиерство и ресторантьорство (702). Следвани от селското стопанство, строителството, преработващата промишленост и държавното управление. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, програми и мерки за заетост са заявили 69 работни места.

 От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 482 лица и в края на първото тримесечие те са 4731. Равнището на безработица в Добричка област през март е 5,9%, което е с 0,8 процента по-малко от предходния месец. В сравнение с март 2018 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1245 лица, а равнището на безработица е с 1,6 % по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през март е 1742. Равнището на безработица в града е 3,9% при 4,5% за предходния месец. В сравнение с март 2018 г. се отчита спад с 0,9% на равнището на безработица и намаление с 410 лица на регистрираните безработни.