Същинското почистване на града ще започне, когато всички изкопи бъдат асфалтирани

Градът се почиства, доколкото е възможно в рамките на все още изпълняващия се проект по воден цикъл.

Същинското почистване на града ще започне, когато всички изкопи бъдат асфалтирани

Това съобщи зам.-кметът по Устройство на територията арх. Боян Коларов на проведеното днес заседание на Общинския съвет на Добрич. Той беше категоричен, че същинското почистване на града ще започне, когато всички изкопи бъдат асфалтирани. Зам.-кметът уточни, че в момента това е физически невъзможно.
Общинският съветник от групата на ГЕРБ Зорница Михайлова зададе въпрос дали след приключване на зимния сезон основните пътни артерии в града са почистени и дали изпълнителят по водния цикъл има ангажимент да почиства платната след извършване на изкопи. 

“Наблюдението ми върху пътните артерии е, че са мръсни с натрупани големи количества прах”, каза тя.

Арх. Коларов отговори, че изпълнителите по проекта за водния цикъл имат задължението  да почистят след приключване на дейностите на определено място. “Поради технологични съображения изкопите не се асфалтират веднага. Няма как да предположим, че това почистване е ефективно до такава степен, че да не се забелязва запрашаването.  Те почистват след себе си и това е факт”, заяви той. Зам.-кметът сподели, че лично е виждал как се извършва почистването.

Коларов подчерта, че след зимния период булевардите в града са били наслоени с доста прах. “Той се беше превърнал в кал, беше се смесил с паднали листа”, обясни той. Зам.-кметът сподели, че  от “Еф Си Си”, които се грижат за общото почистване на града, вече най-малко два пъти са извършили почистване - ръчно и машинно. 

“Всички дишаме праха, който се разнася”, репликира Зорница Михайлова. Тя допълни, че се надява на ефективност и контрол от страна на Общината.