Около 700 добричлии са на опашка за общински жилища

Около 700 са чакащите за общинско жилище в „Жилфонд-инвест”, новите подадени заявления за 2018 са 111 на брой.

Около 700 добричлии са на опашка за общински жилища

Това съобщи зам.-кметът по Финанси и общинска собственост Елка Димова на проведеното днес заседание на Общинския съвет на Добрич.
Управителят на дружеството за отдаване под наем и поддържане на Общинския жилищен фонд Сотир Попчев коментира, че основните ремонти за наематели над 10 години се извършват за тяхна сметка. За новонастанените наематели ремонтът е безплатен. 

Сотир Попчев сподели, че събраната сума от наеми за 2018 година, съответно преведени на Община Добрич, са 1 127 600 лева. 

Зам.-кметът Елка Димова уточни, че от тази сума 455 хил. лева е преведената сума от Община Добрич на „Жилфонд-инвест” по договор за 2018 година. Финансовият резултат на „Жилфонд-инвест” за стопанската 2018 г. е загуба в размер на 188 хил. лева. 

Управителят на дружеството Сотир Попчев коментира, че  загубата от 188 хил. лева е реализирана от колекторската дейност. Той заяви, че сумата по договора с Общината е достатъчна. “В рамките на 9 месеца, от 2017 до началото на 2018, дружеството е получило 90 хил. лв. при реална цена на услугата близо 40 хиляди на месец”, сподели Попчев.

Той обясни, че проблемът е бил в това, че договорът е закъснял. “9 месеца дружеството работи, без да получава реално възнаграждение за дейността си”, каза управителят на „Жилфонд-инвест”.

Общинският съветник Мая Димитрова предложи на следващата сесия да бъде входирана  докладна записка за учредяване на фонд във връзка с общинските жилища. “Има нужда от неотложни ремонти, 700 човека чакат за общински жилища”, каза тя.