Фестивал "Добруджа с елек и престилка" ще се проведе в Румъния по трансграничен проект на Община Добричка и Хършова

Работна среща във връзка с изпълнението на проект "Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456) по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България се проведе на 22.04.2019 г. в административната сграда на община Добричка.

Фестивал "Добруджа с елек и престилка" ще се проведе в Румъния по трансграничен проект на Община Добричка и Хършова

Кметът на общината инж. Тошко Петков посрещна кмета на Хършова - Виорел Йонеску. Това беше първата среща между екипите за управление на проекта от двете общини. Партньорите представиха напредъка по проекта, който стартира през м. септември 2018 г.Акцент в проектните дейности е промотирането и превръщането на фолклорния фестивал "Песни и танци от слънчевa Добруджа" в с. Дебрене, община Добричка в международен. Община Хършова ще организира за първи път трансграничен фестивал "Добруджа с елек и престилка", който занапред се предвижда да стане ежегоден. За постигането на тези цели на срещата беше обсъдено разработването на обща стратегия за развитие на културен туризъм в трансграничната зона. Стратегията ще предложи 4 трансгранични маршрута, за да насърчи туризма от двете страни на границата. Тя ще бъде обект на разглеждане от Общинските съвети на двете общини и следва да гарантира валоризацията на културното наследство и превръщането на културния туризъм в един от източниците на икономическо развитие за Хършова и Добричка.

Проект "Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456) по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България се финансира по третата покана за участие в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион“. Водещ партньор е Община Хършова.