Общоградско пролетно почистване организира Община Каварна

Община Каварна организира провеждането на общоградско пролетно почистване в Деня на труда (1 май).

Общоградско пролетно почистване организира Община Каварна

От Общинската администрация призовават всички граждани, учреждения и фирми да вземат активно участие като почистят прилежащите терени на жилищните и административните си сгради и междублокови пространства.
Събраните отпадъци да бъдат оставяни в чували до контейнерите за твърди битови отпадъци.

За всички участници в общоградското почистване ще бъдат осигурени чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани в сградата на Община Каварна, стая 309, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа и на 01.05.2019г. от 08.30 до 10.00 часа.