Свободни работни места в Добрич на 18 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 април

ДБТ - Добрич
Асистент-продавач, Образование - Висше      1

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше       2

Младсжки работник, Образование - Висше     1

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)     1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)      5

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)    3

Медицински секретар, Образование - Висше,Средно     1

Общ работник, Образование - Начално     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     1

Общ работник, Образование - Начално,Основно     4

Транжор, Образование - Начално,Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     10

Готвач, Образование - Основно    8

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      5

Гладач, Образование - Основно     5

Шивач, Образование - Основно     5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      3

Общ работник, Образование - Основно       2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       10

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       35

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10

Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Основно      1

Камериер/камериерка, Образование - Основно       2

Гладач, Образование - Основно      1

Общ работник, Образование - Основно       42

Пакетировач, Образование - Основно       1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно       10

Общ работник, Образование - Основно      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно       23

Работник, озеленяване, Образование - Основно       2

Портиер, Образование - Основно      2

Помощник-готвач, Образование - Основно      1 

Готвач, Образование - Основно     3

Сервитьор, Образование - Основно      15

Сервитьор, Образование - Основно      1

Продавач-консултант, Образование - Основно      1

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно      1

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно        5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно       2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)      1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)       1

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално      4

Общ работник, Образование - Основно,Начално       1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално      2

Колач, животни, Образование - Основно,Начално       1

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно       3

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно       8

Готвач, Образование - Основно,Средно       1 

Кредитен специалист, банка, Образование - Основно,Средно       10

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно       1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно        2

Общ работник, Образование - Основно,Средно       5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно      3

Общ работник, Образование - Основно,Средно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       16

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       4

Пиколо, Образование - Основно,Средно      4

Шивач, Образование - Основно,Средно       3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно       9

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно       1

Шлосер, Образование - Основно,Средно      2

Готвач, Образование - Основно,Средно      2

Общ работник, Образование - Основно,Средно      10

Пазач-портиер, Образование - Основно,Средно     2

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно      2

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно       2

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно      4

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно     5

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно     3

Шофьор, автобус, Образование - Средно     5

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Стругар, Образование - Средно     1

Барман, Образование - Средно     4

Продавач-консултант, Образование - Средно      30

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     16

Сервитьор, Образование - Средно      12

Дезинсектор, Образование - Средно     1

Домашна помощница, Образование - Средно     1

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно      4

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно      5

Барман, Образование - Средно      5

Камериер/камериерка, Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Пиколо, Образование - Средно      2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно      1

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно      3

Барман, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Пиколо, Образование - Средно      4

Санитар, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Аниматор, Образование - Средно      1

Сараф, Образование - Средно      3

Сервитьор, Образование - Средно       5

Готвач, Образование - Средно      4

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      5

Барман, Образование - Средно     1

Касиер, Образование - Средно      20

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Пакетировач, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, Образование - Средно      5

Спасител, басейн, Образование - Средно       2

Готвач, Образование - Средно      5

Общ работник, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно      5

Барман, Образование - Средно     5

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Касиер, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     6

Асистент, офис, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно     10

Сервитьор, Образование - Средно      4

Пекар, Образование - Средно     2

Сладкар, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     46

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Барман, Образование - Средно      7

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Майстор-готвач, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно      4

Готвач, Образование - Средно      12

Помощник-готвач, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно     4

Спасител, басейн, Образование - Средно      1

Мениджър, туризъм, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно      3

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно      6

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно      4

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1

Дърводелец, Образование - Средно      1

Касиер, Образование - Средно       7

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно     5

Барман, Образование - Средно      1

Помощник-готвач, Образование - Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     9

Сервитьор, Образование - Средно      4

Администратор, хотел, Образование - Средно     1

Пиколо, Образование - Средно      1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      4

Продавач-консултант, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      5

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1

Монтажник, дограма, Образование - Средно      2

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6

Сервитьор, Образование - Средно      10

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     5

Шофьор, линейка, Образование - Средно      1

Помощник-готвач, Образование - Средно      7

Месач, Образование - Средно     1

Пиколо, Образование - Средно       5

Сервитьор, Образование - Средно      10

Готвач, Образование - Средно     4

Готвач, Образование - Средно (готвач)     5

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      1

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж        10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)      2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)       1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)      1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2

Огняр, Образование - Средно (правоспособност за огняр),Основно (огняр на парни котли)       1

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше       1

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше       5

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж       1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      3

Запойчик, Образование - Средно,Основно       1

Заварчик, Образование - Средно,Основно      2

Готвач, Образование - Средно,Основно       1

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно      3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно     15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно       5

Заварчик, Образование - Средно,Основно      1

Работник, кухня, Образование - Средно,Основно     1

Гладач, Образование - Средно,Основно      2

Стругар, Образование - Средно,Основно     1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      2

Готвач, Образование - Средно,Основно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно      3

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж     5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж     5

Филиал Балчик

Чистач/ Хигиенист   Без образование     1

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа с деца и младежи (Социални дейности)     1

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно     5

Портиер, Образование - Основно,Средно      1

Склададжия, Образование - Средно     1

Организатор, производство, Образование - Средно     1

Шофьор, автобус, Образование - Средно     1

Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери), Образование - Средно (документ за управление на ПСМ )     1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно       1