Планови прекъсвания на тока на 24 и 25 август

От Е Он България съобщават за следните спирания на тока в Област Добрич

Сряда, 24.08.2011

В периода 23.08.2011 г. - 24.08.2011 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Стожер. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09.00 ч. до 17.00 ч. в районите на гр.Добрич, с.Славеево, с.Пчелино,с.Батово.

В периода 22.08.2011 г. - 26.08.2011 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: село Било и част от село Септемврийци (цялото ДЗС).

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08.30 ч. до 17.00 ч. в районите на селата Могилище, Вранино, Челопечене, Крупен, Белгун, Септемврийци, Нейково. И следните: ВяЕЦ ВТК Крупен 24, ВяЕЦ Уиндпаркийст, ВяЕЦ БЗ Експорт, ВяЕЦ Вранино 1, ВяЕЦ ГРУ Крис, ВяЕЦ Могилище Север.

На 24.08.2011 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Кардам с.Снягово, с.Йовково, с.Огражден.

На 24.08.2011 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Златия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10.00 ч. до 14.00 ч. в районите на: с.М.Смолница, с.Смолница, с.Миладиновци, с.Ловчанци, с.П.Иваново, с.Карапелит, "Клас олио" .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10.00 ч. до 16.00 ч. в районите на: гр.Добрич, с.Пл.Дол, с.Бранище, с.Стефаново, с.Стожер, с.Драганово, с.Войсил, с.Опанец, с.Богдан, с.Дебрене, с.Прилеп.

Четвъртък, 25.08.2011:

В периода 22.08.2011 г. -  26.08.2011 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Село Било и част от село Септемврийци (цялото ДЗС).
   Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08.30 ч. до 17.00 ч. в районите на селата Могилище, Вранино,Челопечене, Крупен, Белгун, Септемврийци, Нейково. И следните: ВяЕЦ ВТК Крупен 24, ВяЕЦ Уиндпаркийст, ВяЕЦ БЗ Експорт, ВяЕЦ Вранино 1, ВяЕЦ ГРУ Крис, ВяЕЦ Могилище Север.

На 25.08.2011 г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Чернооково, с.Рогозина , с.Сърнено, с.Сираково, с.Великово.

На 25.08.2011 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.М.Смолница.
   

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10.00 ч. до 14.00 ч. в районите на с.Златия, с.Смолница, с.Миладиновци, с.Ловчанци, с.П.Иваново, с.Карапелит, "Клас олио".

На 25.08.2011 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с.Телериг, с.Бистрец, с.Зимница, с.Бакалово, с.Брестница, с.Коларци.

 

В периода 25.08.2011 г. - 26.08.2011 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с.Стожер.   Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09.00 ч. до 17.00 ч. в районите на гр.Добрич, с.Славеево, с.Пчелино, с.Батово.