Половин милион лева приходи от нощувки в област Добрич

508 300 лева са приходите от нощувки през февруари месец в Добричка област

Половин милион лева приходи от нощувки в област Добрич

По данни на Териториалното статистическо бюро - Североизток приходите от български граждани са 81.3%, а от чуждестранни туристи - 18.7%. 
През февруари в областта са функционирали 39 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и такива за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях общо е 1.3 хил., а на леглата - 2.9 хиляди.    

В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване и на леглата в тях е нараснал съответно с 11.4 и 8.1%, а броят на стаите е намалял с 1.0%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари, е 11.1 хил., което е с 20.5% повече в сравнение с февруари месец на миналата година.

Пренощувалите лица са се увеличили със 17.8%, в сравнение със същия месец на миналата година и са достигнали 5.1 хиляди. 

82.9% са регистрираните пренощували българи. 0.9 хиляди е броят на чуждестранните туристи, които предимно са били от Румъния, Украйна и Турция.